Ръководството на читалището в Златица е легитимно!

 

 

На 27 ноември 2009 г. читалище „Хр. Смирненски“ – Златица проведе общо събрание. На него една малка групичка се опита да внуши на присъстващите членове, че както тогавашното настоятелство, така и самото свикване на събранието били нелегитимни. Въпреки това, най- висшият читалищен форум – общото събрание, си свърши работата. Бяха избрани ново настоятелство, проверителна комисия и председател. Отново бе отправена закана, че решенията, взети на общото събрание ще бъдат обжалвани в съда, че ще се сигнализира прокуратурата и т.н. Всичко това остана в миналото.
На 13 януари 2010 г. Софийският окръжен съд, с Решение №5 реши да се впише в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при СОС по партидата на Народно читалище с наименование „Хр.Смерненски“ гр.Златица следната промяна:
Освобождаването на сегашните членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.
Избирането на членове на настоятелството – Петър Белишки, Веселин Рогачев, Елка Кръстанова, Йорданка Маринова, Мариела Добрева, Росица Чернева, Цанка Варгелова, Пламен Панчев и Младен Медаров.
Избирането на членове на Проверителната комисия:
Донка Джамярова, Дияна Христова и Цветанка Гъркова.
Читалището се представлява от Председателя Петър Белишки.
Надяваме се, че това съдебно решение най-сетне ще успокои духовете на онези със злонамерените приказки дали читалищното ръководство е легитимно или не.

„К“

Добави коментар