Ръководството на община Пирдоп проведе среща с колектива на „МБАЛ – Пирдоп“ ЕООД

На 12 март в „МБАЛ – Пирдоп“ ЕООД се проведе среща между Антоанета Илиева – кмет на община Пирдоп, Димитър Гочев – председател на ОбС – Пирдоп и колектива на болницата.
Повод за срещата бяха тежките финансови проблеми на болницата.
Бяха обсъдени намалените приходи от страна на НЗОК по клиничните пътеки и все по-влошаващото се финансово състояние на болницата, както и заложените в проектобюджета за 2008 г. средства, които общината ще осигури. Дискутирани бяха и възможности за бъдещо преструктуриране, с цел намаляване на разходите на болничното заведение и предприемане на конкретни мерки от страна на общината.
Обсъден беше и въпросът за регионалния статут на МБАЛ – Пирдоп, тъй като лечебното заведение обслужва гражданите на всички общини в региона, а финансирането е ангажимент само на община Пирдоп. В тази връзка беше обсъдено предложението, направено на предишна сесия на ОбС-Пирдоп, за среща между общинските съвети и кметовете на останалите общини, представители на предприятия от региона, с оглед изработването на финансова рамка за подпомагане на болницата, за да може тя да продължи да съществува. На срещата ще бъде коментирано създаването на експертна група с представители на районния център по здравеопазване, структурни промени, възможности за започване на други дейности в сградата на МБАЛ, които да носят допълнителни приходи.
Разгледан беше и въпросът за предстоящия нов конкурс за управител на болницата и бяха обяснени причините, поради които това се налага.
Бяха обсъдени и други проблеми на колектива на болницата, като бе акцентирано върху ниското заплащане на целия персонал и липсата на квалифицирани специалисти, които не биха работили при такова възнаграждение.

К. Илиева – Връзки с обществеността
в ОбА – Пирдоп

One thought on “Ръководството на община Пирдоп проведе среща с колектива на „МБАЛ – Пирдоп“ ЕООД

  1. Българин

    На горката болница й трябва една хубава оздравителна финансова инжекция.

Добави коментар