Реставрация на стенописите на северната и южната стени в църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” Челопеч

Църквата „Св. Николай Мирликийски“ в с. Челопеч е строена през 1835 г. Сградата е масивна еднокорабна постройка без купол. Камбанарията е извън църквата.

След завършването на строежа е правен иконостасът и иконите към него, като по стилови белези те се причисляват към добрите образци на възрожденската ни живопис.

Стените са със стенописи, създадени през 1948 г., за което свидетелстват ктиторските надписи. Иконографската схема е стройна и е изцяло в духа на православните храмове. На дългите стени са изобразени галерии от светци, а над тях – медальони отново с образите на светци. През годините на съществуване на храма има рисуване и дорисуване и прерисуване на стенописите. Във апсидата композицията „Богородица Оранта“ е от 19 в. и вероятно е изпълнена заедно със стенописите над западния „Св. Богородица с Младенеца“ и над южния „Св. Николай“ входове. По предположение те са създадени малко след изграждането на храма и носят годината 1835 г., като не е ясно дали това е годината на изграждане на храма или годината на изписване на стенописите. На регистъра под „Оранта“ в апсидата е изпълнена композицията „Благовещение“, като по средата под прозореца има възпоменателен надпис от 1902 г. След направените проучвания и разкривки се установи че на южната и на северната стени под стенописите от 1948 г., и под слой сива блажна боя, ясно се откриват части от стенописи, изпълнени във възрожденски стил. Беше устанавено, че добре запазени са само две композиции – по средата на южната стена и в западната част на северната стена, а също така и някои фигури на светци в прав ръст под композициите. На нивото на запазените композиции на южната стена не се откриват други стенописи, а на северната стена те са силно повредени. Вероятно през 19 в. е започнато изписване на църквата от стените, като в горния регистър са изобразени композиции, стигащи малко под арките на прозорците, а под тях галерия от прави светци, значително по-дребни от сегашните. По западната стена, балкона и тавана няма живопис от по-ранен период. 

Почти целият интериор на храма /с изключение на стените под балкона и апсидата/ е изпълнен със стенописи със светци и декоративни орнаменти, създадени през 1948 г . Всяко изображение е датирано и са описани дарителите от селото.

Извършени реставрационни работи

По стенописите на северната и южната стени беше направено първоначално почистване на повърхността от паяжини и едри сажди. Това беше извършено изключително внимателно с много меки и финни четки, с минимален контакт с оригиналната живопис.

Направи се укрепване на връзката между живописния слой и мазилковия грунд , спиране разпрашаването на боите и укрепване и прибиране на люпежите по живописта. Тази операция се извърши чрез вкарване на свързващ полимерен разтвор на водна основа. Беше използуван PRIMAL AC 33 в 3 % и 5 % концентрация, като на местата, където бе възможно се обмазва, а на другите укрепващия разтвор беше впръскван.

След укрепването на живописната повърхност и изсъхването и , беше почистена чрез използване на смес от уайтспирит с няколко капки етилов алкохол. Също бяха използвани въглехидратни пасти от рода на хлебните гуми, а където е необходимо се използваха неутрални сапунати и дестилирана вода.

По време на работа бяха разкрити стенописи от 19 век. Те обхващат части от северната и южната стени . 

Направи се максимално разкриване на запазените композиции по северната и южната стени. Това беше направено чрез максимално механично премахване на късния слой и последващо фино почистване с памучни тампони и дестилирана вода. Откриха се композицията „Влизане Иисус Христово в Иерусалим“ на северната стена и „Возкресение Христово“ на южната стена.

Направи се допълнително укрепване на връзката между живописния слой и мазилковия грунд на новоразкритите стенописи от 19 в. с воден разтвор на PRIMAL AC 33 в 3 % концентрация.

Където е необходимо бяха направени китове от чиста гасена вар и много финно пресят пясък с добавка на поливинилацетатно лепило „MOWELITE“. Бяха добре уплътнявани и изгладени с максимално доближаване до оригиналната мазилка. Също така и на новоразкритите стенописи от 19 в., като за пълнител се използва фина креда.

Ретушите са изпълнени с пигменти и полимерен свързвател – воден разтвор на PRIMAL AC 33. Работи се имитативно с четка, като се търсеше максималното реинтегриране на живописта и възвръщане на първоначалното естетическо въздействие на украсата. При новоразкритите стенописи на двете запазени композиции ретушите бяха завършвани със силно обезмаслени маслени бои.

Стефан Стефанов

Реставратор

LANDS Conservation Art Studio 

Стефан Стефанов 0888515519

Любомира Стефанова 0887294733

гр. Костинброд 2230

ул. „Ломско шосе“ 83 А

e-mail : ilbens3o@yahoo.com

Добави коментар