Реализация на проект „Екология и здраве за най-малките“ в ОДЗ №1 „Пека и Карло Чоконяни“

Всеки един човек е част от природата и чрез личното си поведение носи отговорност за опазването на околната среда. Доброто й състояние е предпоставка за постигането на здраве и благосъстояние на най-високо равнище. Оцеляването на бъдещите поколения зависи от един здравословен свят, което предопределя положителната промяна в нагласите и поведението на подрастващите от детските и учебни заведения, техните родители, учителите и обществото като цяло, в посока на подобряване на нашата околна среда.
С цел предизвикване на осъзнат интерес у децата относно здравно-екологичните въпроси, на 7 май в ОДЗ №1 „Чоконяни“ – гр. Пирдоп стартира проект „Екология и здраве за най-малките“, с ръководител д-р Алексиева – РИОКОЗ- Софийска област. Проектът е съвместна инициатива на Дирекция „Опазване на общественото здраве“ и Община Пирдоп. Реализира се в два модула:
1. Замърсяване на околната среда и влияние върху здравето на децата
2. Разделно събиране на отпадъци в рамките на шест работни дни.
Участници в проекта са децата от трета и подготвителна група.
В първия ден се проведе обучителен курс по темата за чист атмосферен въздух с учителите, медицинските специалисти, част от помощния персонал и еколога от община Пирдоп. След това в разискванията се включиха и децата от трета и подготвителна група, отговаряйки на въпросите: Каква е ползата от животворния въздух, защо той трябва да е чист? Защо работните помещения трябва да се проветряват?
През втория ден д-р Алексиева и учителките на групите в преднамерена ситуация припомниха на децата свойствата и значението на хартията и целулозата, стъклото и металите, разделното събиране на отпадъци и рециклирането им.Тези понятия децата вече бяха усвоили, тъй като през м. април те участваха в инициатива за разделно събиране на отпадъци в двора на ОДЗ №1 „Чоконяни“. След проведената беседа, участниците в проекта слушаха песнички от диска на Екопак.
През третия ден малките ни възпитаници се упражняваха в рисунки и загадки в книжка за оцветяване „Строфи за екокофи“, която е осигурена за всички участници в проекта.
През четвъртия и петия ден децата имаха възможност да се запознаят с електронната детска игра „Екопътешествие на чайката Ерик“ в Европа и Америка.В играта са обхванати темите за замърсяването на околната среда и въздуха и негативното му влияние върху детското здраве, растителния и животински свят.
В последния шести ден се проведоха подвижни и щафетни игри с децата в двора на детската градина. Отново звучаха песни от диска на Екопак. Участниците се веселиха и танцуваха.
Какви резултати бихме могли да очакваме ние, педагозите, от реализирания проект? Ще се радваме, ако у нашите възпитаници сме предизвикали осъзнат интерес към здравно-екологичните въпроси, ако сме изградили положителни нагласи и навици за еко-поведение. Добре би било след време някои от порасналите деца да се ангажират с правилния отговор на въпроса „С какво мога аз да допринеса за опазването на околната среда“.

Дамянка Алипиева –
директор на ОДЗ № 1

Добави коментар