Разделно събиране на отпадъците – първите крачки на най-малките!

На 10 април в ОДЗ №1 „Карло и Пека Чоконяни“ – Пирдоп, с директор Дамянка Алипиева, се състоя обучение по опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъци. Ръководствата на община Пирдоп и детското заведение, заедно с фирма „Ре Пак“, която осигури три контейнера за отпадъците, взеха решение първите крачки в тази насока да направят най-малките – децата от детската градина. Целта е те да разберат, че всеки един от нас е част от природата и чрез своето поведение носи отговорност за опазване на околната среда.
Гости бяха кметът на общината Антоанета Илиева, Димитър Гочев – председател на ОбС – Пирдоп, Теодора Балова – еколог в общината, Мария Личева – контрольор по изпълнение на наредбите, родители, баби и дядовци.
Специално за тях децата представиха програма, подготвена с много вдъхновение и изпълнена с голямо майсторство. Най-впечатляваща беше викторината, на която те отговаряха с песнички и стихчета.
Костюмите на малките изпълнители бяха изработени основно от хартия и полиетиленови опаковки, някои от тях в трите цвята: зелено, жълто и синьо – отговарящи на цветовете на всеки контейнер за разделно събиране на отпадъците. За всички присъстващи те направиха ревю, демонстрирайки наистина оригинални хрумвания.
На децата бяха раздадени торбички в трите цвята и акцията по почистване на нарочно разхвърляните в тревата отпадъци започна. Всяко напълнено пликче беше изхвърлено в съответния контейнер.
В края на акцията, импровизирано жури от присъстващите гости присъди на всички участници награди, осигурени от фирма „Ре Пак“ и лакомства от община Пирдоп. Кметът Антоанета Илиева връчи наградите на всяко дете.