Развитието на капацитета и стимулирането на инициативността осмислят даренията ни

Гергана Тодорова – мениджър „Връзки с обществеността“ в

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“, пред в. Камбана

– Г-жо Тодорова, миналата седмица вашата компания бе удостоена с високия приз „Най-голям обем на финансовите дарения“. Какви бяха критериите на конкурса и кои от даренията, които фирмата е направила ви изведоха на първото място? 

-Конкурсът, в който участвахме отличава компаниите, които устойчиво и прозрачно са подкрепяли значими за обществото инициативи и каузи. Идеята е не само да се връчват награди на отговорния бизнес, но и да се създават стандарти за отговорно корпоративно дарителство. Дънди Прешъс Металс предостави информация за даренията, които дружеството е направило през 2012 г. Обемът от средства, включени в сумата, с която Дънди Прешъс Металс Челопеч спечели са основно даренията ни към общините, образованието в Челопеч, Чавдар и региона, култура и спорт.

– Кои проекти преобладават?

– Преобладават инфраструктурните проекти към общините – и в цифрово изражение това е основната част. Голям дял от средствата дарени към общините са именно за инфраструктура. Ръководенето на такива мащабни инфраструктурни проекти подпомага общините да развиват капацитет в процеса на изготвяне и управление, освен това се подобрява цялостно състоянието на уличната мрежа, подобрява се средата за живот, подобрява се достъпът до по-добро качество на водата. Всички тези неща въздействат върху нашето ежедневие в положителна посока. Наличната добра инфраструктура предразполага хората към по-голяма мобилност, разширяват се интересите, привличат се други инвестиции. Ето например пътя около местността Света Петка в Чавдар, който финансираме. Една истинска инвестиция, която би спомогнала за привличане на други инвеститори и реализиране на нови идеи и проекти в общината. Това се отнася и за проектите в Челопеч, те също носят този потенциал, макар че изълнението им малко се забавя. 

Стремежът ни е цялата ни дейност по отношение на даренията да следва концепцията дарените от компанията средства да допринасят за привличане на по-големи възможности. 

Именно такива възможности се търсят и считам, че в партньорство между община, предприятие, общност, неправителствени организации, медии биха могли да се родят интересни неща. Общите идеи развиват тези партньорства. Бихме искали да се инициират повече идеи за развитие и растеж.

– Какво в момента се прави в тази посока? 

– От проектите за дарения с общините Челопеч, Чавдар и Златица бих посочила предвидената рехабилитация на улици и подмяна на ВиК в Челопеч – това е част от един по-голям инфраструктурен проект на общината. Съфинансирахме проекта за енергийна ефективност на училището – това е наистина огромна инвестиция. Продължаваме със средствата за образование чрез Частната профилирана гимназия и подкрепата за учителите по програма „Заедно в час“. В община Чавдар, както вече казах, е изграждането на обходен път около Св. Петка. Финансираме и целия културен календар на общината. Не бих отминала подкрепата за клуба по карате „Будо“ в Челопеч, художествената гимнастика и много други. 

– Какви са вашите идеи за развитието на района, чрез Средногорие мед индустриален клъстер?

– Клъстерът може да е важна част от развитието чрез обединението на бизнес и общини. След срещата, която инициирахме с бизнеса и местните общини, беше взето решение именно клъстерът да поеме роля в изготвянето на социално-икономически анализ на района, за да се види какъв е потенциала. Това ще бъде първи, проучвателен етап. Възможност е нашият Информационен център да стане място за обсъждане на различни нови възможности, идеи, осъществяване на проекти. Пожелавам си чрез възможностите, които Дънди Прешъс Металс Челопеч дава на региона да се отварят хоризонти, възможности пред хората в рамките на общините и по-далеч. Уменията, които се изграждат чрез съвместната работа на наши специалисти и специалисти от общините води до общо усъвършенстване и надграждане на умения. 

Ресурсът, който се дава чрез практикантската програма с Техникума по механо-електротехника, например, е огромен. Компанията предоставя всички възможности да се усвоява професия по най-добрите стандарти. В рамките на практическата програма час от практикантите виждат нови, по-големи възможности за себе си. Първите практиканти, които завършиха при нас, в момента вече са ментори. Част от тях са решили, че искат да продължат образованието си в Минно-геоложкия университет. Значи освен професията, която са получили, сме повишили амбициите им за развитие.

Присъединяването на Аурубис към практикантската програма дава още по-голям тласък, защото повече хора ще се квалифицират. Това надгражда капацитета на хората, а това е добра цел ако искаме успешно и в дългосрочен план да се развива региона. Даренията трябва да генерират добавена стойност, а не просто да се усвояват. Средствата ще се инвестират по-добре, ако хората дават идеи как тези средства да провокират нови неща, да дадат повече. Това е смисълът на партньорството между Дънди Прешъс Металс Челопеч и общността. Считам, че до голяма степен даренията, които сме направили, допринасят именно за развитие на капацитета. 

– Вие подпомагате и образователната програма на „Заедно в час“.

– Да, и средствата в образователните програми въздействат, ефектът го има и си проличава. Факт е, че голяма част от учениците от основните училища имат нови амбиции, че много ученици се явяват на национални и международни олимпиади и ги печелят. Всеки такъв опит допринася за това учениците да погледнат отвъд познатото, да разширят хоризонта си. Водният парламент е типичен пример. Толкова много ученици от цяла България дойдоха в Челопеч, имаше много експерти; всички тези обсъждани теми, споделеният опит, това променя гледната точка на учениците. Те не само стават по-информирани по отношение на околната среда, но чрез участие в парламентарна сесия те са в ситуация аргументирано да дават гледната си точка за нещата, които обсъждат. Чрез споделянето на мнение пред такава голяма група, те добиват самостоятелност да се изказват. С поемането на инициативи те формират организаторски умения. Всяко такова мероприятие има за цел да дава нови възможности и именно това е нещото, което осмисля даренията ни.

Добави коментар