Работна среща на кметовете от района

На 25 януари, в заседателната зала на община Пирдоп се състоя втората работна среща, на кметовете на седемте общини в района, във връзка с учредяването на бъдещото сдружение. Освен домакините – кметът инж. Цанко Цанов, зам. – кметът Симеон Симеонов, присъстваха кметът на община Копривщица инж. Иван Кесяков, кметът на община Антон Цонка Гешева, кметът на община Мирково Цветанка Йотина, кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков, кметът на община Чавдар Пенчо Геров. Поради служебна ангажираност на кмета инж. Магдалена Иванова, община Златица се представляваше от Мария Павлова – гл. специалист „Общинска собственост“.

Бяха обсъдени организационни моменти, свързани с учредяване на Сдружението.

Инж. Цанов информира присъстващите, че се търсят възможности поне временно да се увеличи капацитетът на старото сметище, докато се намери разрешение по отношение завършване на Регионалното депо и има разговори със собственици на имот, намиращ се в съседство със старото сметище, да бъде закупен. Ако общините подпомогнат финансово отчасти тази сделка, парите ще се приспаднат от таксите, които заплащат при депонирането на отпадъци.

Михаил Иванов – организатор транспорт в община Пирдоп представи проект за организацията на единна транспортна схема в района. Проектът бе одобрен и организацията на транспорта ще бъде съобразена с него.

Инж. Цанов запозна присъстващите със състоянието на МБАЛ – Пирдоп. По молба на прокуриста на МБАЛ бе поставен въпросът за осигуряване на транспорта на пътуващи лекари и друг медицински персонал от София и от близките селища. Бе решено прокуристът на МБАЛ да осъществи среща с кметовете, на която да бъдат обсъдени транспортните проблеми на работещите в болницата.

Следващата работна среща е насрочена за 15 февруари.

Добави коментар