Работим за сигурността на гражданите

Манчо Манчев – управител на охранителна фирма „Аркус Сигурност“ – ООД клон Пирдоп
пред в. „Камбана“

 

– Г-н Манчев, какво обуслови появата на охранителни фирми и какво трябва да знаят жителите на района за „Аркус Сигурност“ – ООД?
– Демократичните промени по времето на прехода засегнаха всички области на обществено-политическия и социално-икономическия живот на страната. Държавата се преустройваше от един в друг коловоз. В тези процеси се появиха много ниши, които умело се използваха от престъпния свят, в стремежа му към бързо и лесно забогатяване. За противодействие на това явления се появиха охранителните фирми, наемани за охрана на държавни, общински, фирмени и частни обекти и имущества. Една от тях е „Аркус Сигурност“ – ООД, създадена през 1999 г., със седалище София и клонове извън столицата, какъвто е този в Пирдоп. Някои често бъркат фирмата с тази на „Аркус II“ в Пирдоп. Охраната се осъществява както чрез радио СОТ, така и с физически лица.
– Колко е времето от подаване на сигнала за нарушение до пристигане на вашите служители до обекта?
– В договора, подписан между фирмата и клиента има клауза, съгласно която в срок до 5 минути сме длъжни да реагираме. Ако не изпълнимтова условие и в даден обект е извършено нарушение, довело до щети по наша вина, то фирмата ги поема за нейна сметка. Досега няма случаи, поради които фирмата да търпи виновност. Не е възможно да се скрие времето за подаването на сигнала и явяването ни на обекта. Сигналът се записва в компютър, след което се записва времето на уведомяване на патрула от оператора и явяването му в района на нарушението. Едновременно с това се уведомяват органите на полицията и собственика на обекта, без чието присъствие не се влиза вътре. Освен това на самата клавиатура, монтирана в охранявания обект също е изписано времето на събитието, което се нарича взлом.
– Как взаимодействате с органите на МВР?
– Нашата работа е немислима без тясното взаимодействие с полицията. Основната ни задача е да задържим нарушителите и да ги предадем на органите на МВР. За всяко нарушение ги уведомяваме. Те идват на място със специалисти и започват разследване за намиране на улики и следи и издирване на незаловените нарушители. После по съответния законен ред престъпникът се поема от правораздавателните органи.
– Какво е снаряжението на вашите служители и мотивирани ли се в работата си?
– Нашите служители и охранители не са въоръжени с огнестрелно оръжие, но са оборудване с всички средства за самозащита и за задържане на нарушителите. Тяхната отговорност е много голяма, което ги мотивира да работят бързо, точно и смело. Често те рискуват живота си. По особен начин изживяват случаите, когато залавят престъпник и на другия ден той спокойно се разхожда по улиците и им маха с ръка. При съвместна проверка с полицията наскоро в Златица бе задържано лице, в чиято кола открихме 60 кг. бакър. Според други критерии се оказа, че той не е крадец и металът е бил негова лична собственост. Още малко и щяхме да бъдем ние виновни, задето сме открили медта. Върнаха му я, за да си я продава спокойно. Хванахме вътре на място обирджия на златарски магазин. Полицията констатира какво е откраднал и на другия ден, съгласно закона го пуснаха. Какво от това, че хванахме крадец, влязъл в хранителен магазин над „Скалата“? Човекът си е на свобода. Така че, фирмата си върши добре работата, залавя взломаджиите и ги предава където трябва. От тук нататък нещата не се движат от нас.
– Какъв е редът за подписване на договор с фирмата?
– Всеки бъдещ клиент е добре дошъл в офиса на фирмата, който е разположен на последния етаж на сградата на кооперацията в Пирдоп. Телефонът ни е 51- 43. Там го информираме за нашите условия, правата и задълженията на двете страни. Нашите техници се запознават на място с бъдещия обект на охрана. При постигане на договореност, клиентът заплаща консумативите за изграждане на охранителна система – клавиатурата, пожарни датчици, димно-оптични датчици, обемни и др. Само радиопредавателят е на фирмата. Монтажът и поддръжката е за сметка на фирмата. За всичко се съставя протокол. Предизвестие за прекратяване на договора се подава в едномесечен срок. Общо цената е различна и зависи от броя на консумативите, по-точно на датчиците. След монтажа и влизане в експлоатация на СОТ, клиентът заплаща ежемесечна такса.
За сведение на гражданите, фирмата извършва и имуществена застраховка.
– Посочете някои обекти, предмет на физическа охрана от фирмата.
– Много са обектите на жива охрана, която фирмата осъществява. Това са „Металпласт“ – АД, „СМС – С“, асфалтовата база на португалската фирма .„Лена“ в Козница и Златица, Основното училище в Пирдоп, имаше договор с община Златица, който изтича през следващия месец и се надявам да бъде подновен.
– Какъв е за община Златица ефектът от този вид охрана, спрямо допотопната форма на охрана с полски пазачи?
– Разликата между двата вида е огромна. Полският пазач няма средства, пък и често смелост за изпълнение на задълженията си. Рядко ходи из полето, повечето е в кметството, или у дома си. За разлика от тях, нашите хора са осигурени с транспортно средство с висока проходимост, благодарение на което са силно подвижни. Постоянно имат връзка с нашия оператор и съответно с полицията. Ако в даден случай общинската охрана не може да се справи с положението, винаги две коли с хора са готови да им помогнат. Нощем обходът из общината се извършва съвместно с представители от полицията. Обект на контрол са общински обекти като училище, детски градини, читалища, полски имоти, улично осветление, капаци на шахти и др.
– Какъв е резултатът от борбата между крадец и охранител?
– От медиите разбрахме, че в национален мащаб резултатът от тази борба е различен. Що се отнася за нашия район, мога да кажа, че благодарение на взаимодействието на фирма „Аркус Сигурност“ с полицията, резултатът в този маратон е 1:0 в наша полза.