РУП – Пирдоп получи много добра оценка за работата си през 2014 г.

• Гл. инспектор Христо Присов, началник на РУП – Пирдоп, пред в. Камбана

– Г-н Присов, анализът на работата на РУП-Пирдоп през 2014 г. вече е готов и оценката на директора на ОДМВР Мариета Иванова е повече от добра. Какви са резултатите от него?

– Анализът на дейността на управлението обхваща работата ни за една календарна година – от 1 януари до 31 декември 2014. Обобщението, което мога да направя е, че имаме повече разкрити и по-малко регистрирани престъпления през изминалата година. Регистрираните са с 12% по-малко, спрямо предходната година. През 2013 са били 394, а през 2014 са 344. 

– Какви са престъпленията като структура? Бихте ли направил обзор?

– Като структура, най-много отново са кражбите. В тази сфера, не се различаваме съществено от останалата част от страната. Обикновено кражбите са от битов характер – например метали и метални вещи, в необитаеми къщи и частни имоти. 

По линия на детска престъпност, имаме регистрирани 6 престъпления и противоправни деяния, извършени от малолетни и непълнолетни лица. Тях ги изпращаме на комисия и ги водим на отчет в Детска педагогическа стая. Същият брой са регистрирани и през 2013 г. За щастие, нямаме престъпления с тежък характер. Най-важното е, че нямаме тежки престъпления срещу личността.

По отношение на масовите мероприятия в района, опазени са успешно провежданите Влайкови дни, Майски празници и други масови културни събития. Преминаха спокойно и дните около изборните вълнения. Нямаме официално подадени сигнали. 

– Какви са цифрите при колегите ви в Пътна полиция?

– При пътно-транспортните произшествия имаме с около 14% по-малко регистрирани. Като общ брой – 128 са били през 2013, а през 2014 г. са 112. Тежките обаче са с едно повече. Загиналите от ПТП са двама. Ранените също са с един повече. Причините за транспортните произшествия са най-вече скорост, несъобразена с пътните условия, и това е при 90% от тежките произшествия. 

Съставени са 86 акта при проверка с отчетена употреба на алкохол. Общо съставени актове и фишове за изминалата година са 2 677. 

– Има ли разлика в броя регистрирани престъпления по общини?

– Разбира се и това е съвсем естествено. Най-много такива са на територията на община Пирдоп, а най-малко – на територията на община Копривщица. Такава е била тенденцията и тя се е запазила в годините. Доста са намалели престъпленията в общините Челопеч и Чавдар. Това се дължи на изградената и функционираща система за видеонаблюдение в Челопеч, която е много добра, а и останалите общини биха могли да вземат пример и да си помагаме взаимно по този начин. Наистина е голяма инвестиция, но резултатите са видни и са налице. 

Разкриваемостта е с близо 1% повече от 2014 г. Била е 45% през 2013 г., а през 2014 е 46%, което е добър процент. Среднообщо за областта, нашето управление е с 5% повече разкриваемост. Най-много са разкритите кражби, т.нар. посегателства срещу собствеността на гражданите.

А като статистика за събираемостта, мога да кажа, че тези актове, които са направени по Закона за документите за самоличност са събрани на 100%. Но за тези, които са по Закона за движение по пътищата, няма как да се води такава статистика от нас – много от тях, например, се обжалват, няма влязло в сила решение, пращаме ги за събиране от НАП и така нататък.

– Каква е техническата и кадровата обезпеченост на Районното управление?

– Техническата ни обезпеченост е на добро ниво – разполагаме с достатъчно автомобили – 6 патрулни коли. Горивото, което се отпуска от Министерството също е напълно достатъчно. От близо 2 години влезе в сила нова разпоредба и единствените пари, които идват от общинските бюджети към управленията са за поддръжка на приемните по места и за консумативи. 

За съжаление, кадровата ни обезпеченост обаче не е на ниво. Липсват кадри в охранителна полиция, и то в опазването на обществения ред, или т. н. патрулно-постова дейност. Доста от полицаите ни се преместиха, други излязоха в пенсия. Трудно покриваме структурите. Налага се да вкарваме в нарядите и кварталните полицаи, иначе няма как. 

Чакахме приемането на новия закон за МВР, сега чакаме новите промени, за да се отворят конкурсите. 

– Добро ли е взаимодействието ви с останалите държавни институции? Помагате ли си?

– Да, и това е добър показател. Имаме много добро взаимодействие с общините. С училищата и детските градини в различните общини провеждаме съвместни прояви. Колегите от Пътна полиция и Детска педагогическа стая са направили около 40 лекции с ученици по отношение на безопасността на движението, влиянието на наркотиците, участвахме като жури в спортни изяви и други. Имаме добър контакт с Дирекция „Социални дейности“ и „Закрила на детето“. Срещаме разбиране и работим в синхрон, което може само да ни радва. 

С оглед своевременното установяване и отстраняване на причините и предпоставките, обуславящи извършването на правонарушения в малките и отдалечени населени места и с цел извеждането на съществуващите проблеми на населеното място, началниците на 12- те районни управления на МВР в Софийска област ще осъществяват приемен ден на граждани, съгласно следния утвърден график. През този месец посетих Буново, Мирково, Бенковски и Смолско. 

– Каква е Вашата лична оценка за изминалата 2014 г. за работата на управлението? 

– По-добра година беше от 2013 г. Разбира се, може и още. Лошото е, че сме в изключително намален състав. Доста от колегите ни се пенсионираха. С нетърпение очакваме стартирането на процедурите по конкурсите, за да се назначат нови попълнения.

Оценявам високо работата на моите колеги. Въпреки намаления състав, въпреки хилядите нормативни промени, те се справиха, дисциплинирани са. Използвам случая, за да им пожелая през новата година да са живи и здрави, да има много щастие в семействата им и да бъдат все така всеотдайни в своята професия.

Добави коментар