Първа копка по проект за асфалтиране на улици в Мирково

На 3 октомври в центъра на с. Мирково се състоя първа копка, с която бе сложено началото на един от най-дълго очакваните проекти – асфалтиране на 29 улици, които представляват улиците на половината село. 

На събитието присъстваха кметът на община Мирково Цветанка Йотина, Атанас Чолаков – проектант на проекта, инж. Николай Ръжев – изп. директор на „Автомагистрали Хемус“ – фирмата, която ще изпълнява проекта, Петър Стоянов – представител на фирмата, която ще управлява проекта, Людмил Асенов, който ще упражнява надзор на обекта, общински съветници, служители от Общинската администрация, граждани. 

Отец Николай Славчев отслужи празничен водосвет за здравето и благополучието на всички и за просперитета и възхода на община Мирково 

На 7 ноември 2012 г. кметът на община Мирково Цветанка Йотина подписа в ДФ „Земеделие“ Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Стойността на помощта за проекта „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково“ е 1 942 954, 00 лв. 

Проектът бе за второстепенната улична мрежа на територията на община Мирково, по която е подменена ВиК инфраструктура. Това са улиците в цялата долна зона на селото. Финансирането е 100% от ПРСР. 

В словото си, кметът Цветанка Йотина поздрави присъстващите по повод началото на този най-очакван проект от мирковчани. „Както всички знаете, ние извършихме подмяна на водопроводната мрежа в почти половината Мирково – от ул. „Недельо Кюлафлиев“ в посока надолу към стопанския двор. Сега ще стартираме цялостно асфалтиране на всички тези улици, където вече е минала подземната инфраструктура. Искам да благодаря на всички вас за търпението. Искам да благодаря на служителите от общинска администрация, на ОбС, че гласува за предложението ми, за да стане днес тази първа копка реалност.

За съжаление пътят на един проект е много дълъг. Най-напред се проектира, после се съгласува, след това се одобрява. Минава последващ контрол, финансиране, изпълнение. В най-добрия случай, пътят на един проект е една година, при положение че не са обжалвани процедурите. Ако стане така, че фирмите помежду си се съдят и обжалват процедура, тя отива някъде в рамките на две години. Да благодарим на Бог, че всичко върви така както ние сме си го пожелали. 

Какво се предвижда в този проект, чийто старта е днес – 

29 улици на Мирково ще бъдат асфалтирани и ще бъдат подменени бордюрите. За наша голяма радост изготвихме проект, също с помощта на проектантската фирма на г-н Чолаков, който вече е депозиран във фонд Земеделие, очакваме одобрение, за изграждането на тротоарите на всички тези улици. Тези 29 улици представляват 6 км. 275 м. Дай Боже, Мирково да върви все така напред и да има още повече асфалтирани улици, още повече изграждане на подземна и надземна инфраструктура. 

Мисля, че пътя, който сме избрали е добър и трябва да продължим със същото темпо по него. 

С божията воля напред! Искам всички да сте здрави, добронамерени, винаги да сме така заедно, защото всичко, което правим, го правим в името на Мирково, в името на нашите деца и внуци“.

След това тя покани Захари Нонов, като представител на младата генерация мирковчани да направи първата копка. Цветанка Йотина разби бутилка шампанско в багера.

След това тя и инж. Никола Ръжев прерязаха трикорьорната лента, с което дадоха старта на строителните работи по проекта.

Служителите от общинската администрация и този път бяха проявили страхотните си кулинарни и естетически умения. Всички присъстващи имаха възможността да опитат от приготвените специалитети и да се поздравят с чаша вино.

Добави коментар