Проект – община Антон

 

Проект № 431-2-03-24/04.09.2009 г.-„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Антон и Пирдоп“

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

Обръщение към жителите на Пирдоп, Душанци и Антон

Уважаеми съграждани, жители на Пирдоп, Дшанци и Антон,

От 13.02.2010 г. започва допитване да представители на домакинствата в гр.Пирдоп, с.Душанци и с.Антон, с цел проучване на нагласите и вижданията на съгражданите ни за развитието и бъдещето на нашия район.
За нас е важен гласът на всички жители на общините Пирдоп, Душанци и Антон. Искаме да чуем какви са нуждите и проблемите на гражданите, какво обслужване получават, как оценяват състоянието си в момента, какви са техните очаквания и надежди…
За провеждане на допитването наши съграждани преминаха обучение за провеждане на интервюта. Те ще посетят около 500 домакинства, избрани на случаен принцип в трите населени места.
Анкетьорите, осъществяващи допитването, ще познаете по специалните отличителни знаци.
Обръщаме се с молба към всеки наш съгражданин за съдействие за провеждане на допитването. Можете да ни помогнете, като отделите част от времето си и отговорите на поставените въпроси искрено и честно. Проучването е напълно анонимно: не е необходимо да посочвате името си – важно е да споделите накратко и без притеснения собствените си мисли.
Резултатите ще научим заедно през пролетта на 2010 г.
Нека споделим открито как е добре да живеят гражданите на Пирдоп, Душанци и Антон през започващото десетилетие.
Допитването се осъществява в рамките на проекта „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциалната местна инициативна група на територията на община Антон и община Пирдоп“, финансиран от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

Разчитаме на Вашето разбиране и съдействие.
Благодарим Ви!

От името на местната инициативна група
Стоян Гарчев
Кмет на община Антон

Добави коментар