Пресконференция на тема „Кой замърси и открадна водата от Града на чешмите?“

Заиграване с екопроблеми за собствена изгода

На 30 август, в БТА се състоя пресконференция, на тема: Кой замърси и открадна водата на Града на чешмите  Златица, организирана от Сдружение “За един по-добър живот”, с председател Петя Чолакова, Гражданско сдружение “Хармония”, Сдружение “Евромодел” и Коалиция за устойчиво развитие, с председател Дончо Иванов.
На пресконференцията не бяха поканени нито кметът на община Златица, нито представители на местната администрация, нито местните медии, нито Гражданският инициативен комитет за защита правата и здравето на хората в Златица, което породи основателни съмнения у присъстващите журналисти, че целта на организаторите не е да търсят диалог, в който да бъдат намерени пътища и начини за решаване на проблема, а само да вдигат шум и да привличат внимание върху себе си.
Петя Чолакова направи мултимедийна презентация, в която най-напред бе изтъкнато колко извори и чешми е имало в миналото в Златица, а днес има воден режим, след това в кадрите се видяха няколко от уличните чешми в Златица, върху които има надпис, че водата е негодна за пиене и една-две без такъв надпис, а пък хората, видите ли, си наливат вода. Не допускаме, че Петя и компания не знаят, че именно кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова е поръчала на съответните инспекции изследването на водата, че в общината има протокол от това изследване, че във водата няма абсолютно никакви тежки метали, а само бактерии и микроорганизми. /Водата за тези чешмички е взета от нерегламентирани водни сборища и е естествено в следствие на настъпилата суша и намаления й дебит, блатната основа да е дала тези отражения/. Освен това през миналата година по същото време в списанието „Средногорски багри”, което Петя списваше, се говореше за спукани тръби и безводие. Всички тези проблеми свързани с абсолютно амортизираната ВиК мрежа в Златица са от десетилетия. Два пъти предишният ОбС гласува хиляди левове за разработване на воден проект, но бившият кмет Нонка Каменова не направи нищо. Няма и пречиствателна станция. Петя Чолакова знае много добре, че община Златица е с одобрен проект за изграждането на такава. Също така знае, че в момента община Златица кандидатства за европейски пари за мащабен воден проект, чрез който както в съседните общини въпросът с водоснабдяването ще се реши кардинално.
Но за тези неща Петя не споменава.
Защото темата за водата не я вълнува, защото темата е само повод и претекст отново еко опозиционната групичка, към която се е причислила, да преповтаря лаическите си обвинения срещу трите големи предприятия в района, с които и Петя и Дончо Иванов са имали през годините финансови взаимоотношения, но в момента, в който кранчето е спряло, тяхната екологична чувствителност и загриженост силно се е заострила.
И така, граждани на Златица, знаете ли защо имате режим на водата и защо водата в уличните чешми е негодна за пиене?
Според Петя Чолакова – професора по екология и висш експерт в тази област, причините са следните: Защото „Елаците мед” правят геоложки проучвания /на ръка/ в Стара планина и са наранили корените на част от буковите дървета; защото Аурубис няма ОВОС за бъдещото си разширение; защото може би подземните галерии на рудник Челопеч достигат до водоизточниците на Златица в балкана.
В сайта на Коалиция за устойчиво развитие е поместен сигнал до Министерството на екологията и водите за „поредното промишлено залпово замърсяване на река Тополница при с. Петрич, застрашаващо живота и здравето на хората, което по наши /на еко-групата/ данни и предположения, възможни източници са „Елаците мед”, „Аурубис” и „Челопеч Майнинг”.
Бе казано още, че напукани къщи, в следствие на рудодобива в Челопеч май че вече имало и в Църквище. А Дончо Иванов направи обвинителна реч срещу главните заподозрени /но все още не осъдени/ „смъртоносно опасни” три предприятия.
Във връзка с това, Ренета Атанасова от в. Камбана попита: „Доколко вашите твърдения относно мониторинга ви се основават на документи, издадени на  базата на специализирани изследвания и доколко на предположения?”
Отговор не бе даден.
Смешно е да хвърляш в пространството убийствени манипулативни заплахи за уран в Челопеч, за левкемия при децата и какво ли не. Все пак трябва да подплатиш думите си с данни, цифри, протоколи. По тоя начин можеш да възбуждаш екоенергията само на баба Марийка от Челопеч, на Станка от Златица и на шепа неуки и непросветени тийнейджъри, на чиято активност ще разчиташ утре да крещят: „Вън на концесионерите и робовладелците от България!“
Иван Иванов от в. Регион попита: „В колко общини от региона знаете, че има воден режим в момента и второ  след като твърдите, че един от замърсителите на водата в Златица е Аурубис България, а другият Челопеч Майнинг, правили ли сте мониторинг на водата в местността „Бей азмак”, за да видите какви съдържания на тежки метали и арсен има, и в съответствие с това, да кажете какво пият златичани. И трето – разстоянието между Челопеч Майнинг и Златица е около 8 км. и как точно Челопеч Майнинг повлия на водоснабдяването в Златица, като между двете селища е пълно с тресавища?
Отговор не беше даден.
Иванка Господинова от „Средногорие медия”: „С коя лаборатория работите, как се удостоверяват и правят анализите от конкретните проби, могат ли да се видят протоколи от тях и не трябва ли това да се дискутира с местната общност? Допитвали ли сте се до широката общественост в Златица и подписката, която ни показахте, не е ли своеобразна шуро-баджанащина?”
Отговор не бе даден.
Всъщност, през целия един час, определен за пресконференцията, за въпроси и отговори на журналистите организаторите оставиха едва 10 минути. Така, както не бяха пожелали да чуят становището на местната администрация, така и не им се понравиха въпросите на журналистите. Нещо повече, Дончо Иванов изпусна нервите си и ни нарече „селски пръчки”. И това бе изречено от устата на човек, който се бие в гърдите и прокламира, че е най-големият защитник на правата на човека, срещу журналисти, които имат правото да задават въпроси на пресконференция.
Обидно. И омерзяващо.
Но не от обидната квалификация на Дончо Иванов.
Обидно е, че някакви хора, изживяващи се като еко-опозиция, искат да излъскат предизборния си имидж. Лъжат, засипват медийното пространство с неверни данни, цифри и измишльотини и си мислят, че хората срещу тях са пълни глупаци и невежи, и че едва са дочакали звездния миг на появяването им, за да им повярват и да ги последват във великата им мисия.
Обидно и за журналистическата гилдията би било, ако колегите ни лековерно /или платено/ тиражират техните лъжи и манипулации.
Защото ако тези двамата, продължаваха да получават онези предишни суми от Челопеч Майнинг, или ако Петя беше получила мечтаната служба в Социалните дейности – Златица, не бихме се учудили ако тя показно изпие насред мегдана чаша вода дори и от хвостохранилището. Колко му е?!
„К“

Добави коментар