Предаване на огърлицата на Инер Уил Клуб България

 

На 13 юли в Нова Загора се състоя годишната отчетна конференция на Инер Уил клуб България, Дистрикт 248 и предаването на огърлицата. Присъстваха представители на всички клубове, сред които от Инер Уил клуб Пирдоп бяха Тошка Чобанова – президент, Нели Герова – паст президент и Снежана Янева – секретар.

Ганка Бругерова – президент 2012 – 2013 г. направи отчет на дейността на дистрикта през изтеклата година, както и финансовия отчет, поради отсъствие на ковчежника. Тя представи в сбита форма дейността на всеки един клуб през годината.

Инер Уил клуб Ямбол е един от клубовете с най-значима дейност. Дамите от клуба са подарили момограф на ДКЦ – Ямбол. Парите за него са събрани от „Бала на цветята“, които организират през пролетта и от пленер, на който дамите от клуба са рисували и творбите им са били разпродадени. Бе дадена възможност на всеки клуб, които има желание да представи поотделно своята дейност, като клубовете от Димитровград и Ямбол направиха мултимедийна презентация на свършеното през годината. 

Нели Братоева – паст президент и национален представител, които ще ни представя в чужбина, разказа за дейността на Инер Уил извън България. От 4 до 6 юли в Люксембург се е състояла среща на всички национални представители, за която Нели Братоева подробно разказа. Идеята й да се покани в България една от чуждите национални представители, остана да бъде обсъдена допълнително. 

Новият президент на Инер Уил България е д-р Мариана Йорданова от Нова Загора, с вицепрезидент Живка Стоянова, чийто съпруг е новият Ротари президент. Живка Стоянова разказа за срещата на елект президентите на Ротари и техните съпруги, състояла се в Сан Диего в началото на годината. в Сан Диего на елект президентите и техните съпруги. През целия едноседмичен престой освен за ротарианците е имало специална програма и за техните съпруги. 

Новият президент д-р Йорданова предостави думата за изказване на представители на клубовете. Майа Чаушева – паст президент на първия клуб в Пловдив изказа мнението си, че трябва да се работи повече за качеството, отколкото за количеството, т. е. членовете на един клуб може да са по-малко, но да са по-активни. 

Вечерта се състоя церемонията по предаване на огърлицата в клуба на Културните дейци в Нова Загора. Ганка Бургелова, вече като паст президент, предаде огърлицата на д-р Мариана Йорданова. 

Паст президентите на клубовете от страната получиха грамоти, сред които е и Нери Герова. Тя получи отличието за „Приемствеността и последователността за работа с деца, към които са насочени проектите на Инер Уил клуб Пирдоп и за упоритата й работа за укрепване на приятелството“. 

След официалната част домакините от Инер Уил клуб Нова Загора се бяха погрижили за една богата програма – хора, спортни танци, в изпълнението на деца, DJ. Съпругът на Ганка Бургелова постави лента с надпис „Най-добрият асистент на президента“ на съпруга на новия президент д-р Йорданова. 

Добави коментар