Посещение на Дистрикт Гуверньора на Ротари България в Пирдоп

Добро взаимодействие с общините

На 30 септември се състоя среща между секретарят на община Пирдоп Николина Божкова и представители на Ротари България: д-р Валентин Стоянов – дистрикт гуверньор на Ротари България, Иван Панков – президент на Ротари Клуб Пирдоп, Тошка Чобанова – президент на Инер Уил Пирдоп, Нели Герова – секретар на Инер Уил Пирдоп.

На срещата общинската администрация и Ротари клуб – Пирдоп потвърдиха пред Дистрикт гуверньора своето приятелство и подкрепа в партньорската си програма. Новите проекти на пирдопския клуб, съвместно с община Пирдоп включват ремонт на музей „Луканова къща“, както и изграждане на фитнес на открито. Продължава и работата по най-мащабния проект на клуба – реставрацията на Еленската базилика. В момента протича проектирането на проекта, като то е почти завършено. След изготвянето на проекта при отваряне на програмите от новия програмен период 2014 – 2020 община Пирдоп, съвместно с Ротари клуб Пирдоп, ще кандидатстват за европейско финансиране. Д-р Валентин Стоянов бе впечатлен и от факта, че ротарианците от Пирдоп работят съвместно с всичките общини в района, което за него е уникално. Малко са клубовете в България работещи с четири общини, а тук те работят със седем. Д-р Стоянов бе впечатлен и от съществуването на два Интеракт клуба в две различни общини – Пирдоп и Златица.

Дистрикт гуверньорът и секретарят на община Пирдоп си размениха подаръци, с което още веднъж потвърдиха своето партньорство и съвместна работа.

След срещата представителите на Ротари България посетиха Ротари парка в Пирдоп. Същият ден там бяха монтирани съоръженията за фитнес на открито. Официалното откриване на площадката предстои. Дистрикт гуверньорът на Ротари България посети и руините на Еленската базилика, като остана впечатлен от нейната магия.

Бъдещето е в креативността на младите

Вечерта в комплекс Борова гора се състоя официална вечеря, на която гости на Ротари клуб Пирдоп бяха дистрикт гуверньорът д-р Валентин Стоянов, асистент Дистрикт гуверньорът Нина Лискова, президентът на Инер Уил клуб Пирдоп Тошка Чобанова и секретарят Нели Герова, представители на Ротаракт и Интеракт клуба от Пирдоп. 

Президентът Иван Панков обяви дневния ред, предлагайки най-напред да бъдат обсъдени текущи, но належащи проблеми на клуба, които чакат отговор и след това да бъде дадена възможност Дистрикт гуверньорът да представи своята програма за 2013/14 г.

Той информира присъстващите, че Програмата „Фитнес на открито“ вече е реализирана. Уредите са монтирани. Това са модулни съоръжения, които могат да се развият по-нататък. Предстои да се постави гумена постелка отдолу, за да се предотвратят наранявания, както и официално откриване на съоръженията.

Всеки момент ще започне ремонтът на покрива на музея. Придвижен е и въпроса с набавяне на няколко географски карти за училището в Чавдар. 

По време на последното състезание на клуб „Свободно измерение“, финансово подкрепено и от Ротари клуб Пирдоп, единият от състезателите е претърпял инцидент и в момента се нуждае от средства за операция. На момента ротарианците реагираха и събраха не малка сума /извън бюджета на клуба/, за да подпомогнат лечението на младежа. 

Дистрикт гуверньорът д-р Валентин Стоянов бе силно впечатлен от този техен жест.

Той изрази задоволството си, че вечерта на официалната му визита е сред тях. Сподели, че отдавна е свързан с клуба, тъй като има много приятели в него. 

Едната от целите на гуверньора по време на тази визита е да представи целите и задачите, които Ротари Интернешънъл е поставил за годината и в частност за Дистрикт 2482. Втората цел е да бъдат споделени плановете и идеите на Ротари клуб Пирдоп и как екипът на Дистрикта би могъл да помогне за реализирането им.

Първата задача, която Ротери Интернешънъл поставя е окончателното ликвидиране на полиомиелита в света. Очаква се до две години това да се случи. До 2003 г. полиомиелит е имало и в Европа и в България. Има го още в Афганистан, Пакистан и Нигерия. „Ако вашият клуб отдели 200 щ. д. за тази мисия, то сумата ще стане 600 щ. д., благодарение на това че Бил Гейтс и съпругата му Милинда са взели решение от 1 юни, че към всеки дарен долар, ще даряват два долара. Ето как само благодарение на вашето дарение ще можете да осигурите ваксина за 600 дечица“. Д-р Стоянов даде примери за различни видове кампании, чрез които биха могли да се набират средства за тази високохуманна мисия. 

Втората главна цел е да бъдат привлечени нови членове. Защото нито глобалната цел /край на полиомиелита/, нито по-малките проекти на клубовете не биха могли да се случат без обединението на убедени ротарианци. 

Трета задача е свързана с работата с Фондация Ротари. Тази година за първи път ще се работи по новата визия. Определени са зони на фокус, т. е приоритетите по които може да се работи. Те са ясно формулирани: вода и канализация, детско и майчино здравеопазване, превенция на болестите, начално образование и грамотност, мир и предотвратяване на конфликти. С една дума Фондацията и дистриктният фонд подкрепят такива проекти и идеи.

Минималната сума на проекта, който се подкрепя е 30 хил. щ. д., като тогава половината ще бъдат от Фондацията. Останалите 15 хил. са задача на клуба. Ротари клуб Пирдоп би могъл да се обедини с друг клуб по някой проект и ще получите подкрепа от дистриктния фонд. Той подчерта, че е полезно да се посещават семинарите на Фондация Ротари, за да получи клубът квалификация и да се научи как се управляват грантове.

Другата важна задача е работата с младежките програми.

Д-р Стоянов изрази задоволството си, че Ротари клуб Пирдоп поддържа два Интеракт клуба и един Ротаракт и отдаде дължимото на хората от клуба, които пряко се занимават с младежите. Той даде примери за различните възможности младежите да се учат на лидерство и да бъдат полезни на Ротари движението. Накрая Дистрикт гуверньорът пожела на всички една успешна и хубава година и раздаде подаръци.

След неговото експозе паст президентите споделиха най- важното през техните мандати, за да се проследи хронологически приемствеността. Вечерта продължи в неформални разговори.

Добави коментар