Полезна среща с мениджър „Екология“ в Аурубис България

 

На 15 април в Информационния център на „Аурубис България“ АД в Пирдоп се проведе среща на ученици от клуб „Екология“ към СОУ „С. Савов“ – Пирдоп с Диана Димитрова – мениджър „Екология“ в компанията. Присъстваха още Драга Сапунджиева – координатор Социални програми и Информационни центрове и Мариана Иванова – учител по биология в СОУ „С. Савов“ – Пирдоп.

Диана Димитрова разказа на учениците за дейността на Аурубис, както и за основните производства на компанията. По желание на учениците тя обясни и как в предприятието се използват и пречистват водите – за хигиенни нужди се използва вода от водохващане „Славци“, а за промишлени дейности от яз. Душанци. На промишлената площадка на Аурубис е изградена и пречиствателна станция, а в момента се изгражда пречиствателна станция и за отпадни води.

От своя страна членовете на клуб „Екология“ към СОУ „С. Савов“ представиха презентация за опазването на водите. Те имаха възможност да задават въпроси към представителите на Аурубис.

Добави коментар