Пламенен призив

Призовавам Общински съвет – Златица незабавно да подаде оставка, за да даде възможност на дипломиран инженер Нонка Каменова да заработи с пълна мощ. Ние, обикновените данъкоплатци, имаме интерес кметът на общината да разкрие истинските си възможности и да ни ръководи с още по-голям замах.
Призовавам жителите на община Златица, имащи право на глас, да изберем дипломиран инженер Нонка Каменова поне за още един мандат, за да може да посвикне с работата.
Да живее Златица!

Ал. Самарджиев

Добави коментар