Още една възможност за качествено образование

Вече няколко години по пътищата в района, а и из цяла България може да се срещне училищният автобус на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“. Децата и техните родители се чувстват спокойни, че навреме ще пристигнат в клас, независимо от капризите на времето, или неуредици в междуселищния транспорт. С разрастване на училището и промените в регионалната училищна мрежа, 15-местният автобус се оказа малък. Това наложи подготвяне на нов проект – за по-голям автобус.
От началото на тази седмица придобивката е факт. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е средищно училище. Обучават се деца от целия район – от село Антон, чак до село Буново. Новият 32-местен автобус дава възможност сутрин на два курса да се превозват всички пътуващи ученици. Така пътуването от досадна необходимост, ще се превърне във възможност за общуване. Ще отпадне и едно от неудобствата да живееш в малко населено място без училище, или без съответната степен на образование. Собственият превоз е още едно предимство за тези, които са избрали най-младата гимназия, за да продължат образованието си. Пътуваща класна стая? Защо не! Създават се условия да участват в различни проекти всички заедно, целият клас – дългогодишна мечта на учениците и техните учители.
Кина Буюклиева – пом. директор
на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

 

 

 

Добави коментар