Официално откриване на РКЦ към Спешна помощ – Софийска област

На 10 октомври 2008 година в Центъра за спешна медицинска помощ – Софийска област бе открита Районна координационна централа, която се намира на територията на УМБАЛ „Света Анна“ гр. София.
Пред присъстващите високи гости, колеги и журналисти, д-р Юри Торнев, директор на ЦСМП каза: „Това събитие е много важно не само за Центъра за спешна помощ, но и за жителите на цялата Софийска област – откриването на Районната координационна централа. Тук сред нас са главният секретар на МЗ доц. д-р Красимир Гигов, зам. областният управител инж. Красимир Кръстанов, Стоян Граматиков – главен директор на „Национална система „112″, д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Анна“, д-р Валентин Пеев е началник на Регионалния център по здравеопазване, представители на Националния координационен медицински център, кметове от областта, нашите колеги, с които работим – д-р Георги Гелев, началник на Спешна помощ – София град, служители и наши приятели. Това е така да се каже сърцето на Центъра. Освен че тук ще се приемат повикванията на телефон 150 и ще се обработват от служителите, ще се осигурява едно бързо предаване на съответните институции, бързо изпълнение на повикването и пристигане до мястото на инцидента. Тази структура осигурява координация на екипите по време на някакви мащабни и по-големи бедствия и аварии. Осигурява връзката със службите на полицията, пожарната, гражданска защита, националния координационен медицински център и с новата институция телефон 112″
След това думата бе дадена на доц. д-р Красимир Гигов, главен секретар на МЗ, който прочете поздравителен адрес от името на Министъра на здравеопазването д-р Желев: „Уважаеми д-р Торнев, уважаеми колеги, дами и господа, изключително ми е приятно да ви поздравя по повод откриването на Районната координационна централа в Центъра за спешна медицинска помощ Софийска област. Новооткритата централа ще координира взаимодействието между Спешна помощ, органите на полицията, пожарната и гражданската защита при оказване на спешна медицинска помощ на пострадалите при масови бедствия, аварии и катастрофи на територията на Софийска област, както и постоянна връзка с новоизградената структура телефон 112. Уверен съм, че новата координационна централа ще реализира заложеното в нея важно медицинско и социално значение и ще допринесе за качеството на медицинското обслужване на гражданите в района. Пожелавам на всички вас здраве, ползотворна работа и по-нататъшни професионални успехи. Честито!“
По традиция д-р Торнев и доц. д-р Гигов прерязаха лентата на новата централа, а гостите бяха посрещнати с питка и шарена сол. Всички влязоха в командния център, където се приемат и обработват обажданията. Д-р Торнев направи кратки разяснения за работата на централата. 24 часа в денонощието там работят медицински специалисти и лекар – шеф на смяната. В същата зала е и апаратурата, която осъществява непрекъснатата връзка с телефон 112. По всяко време медицинските специалисти могат да видят разположението на линейките от Софийска област. Така по най-бързия начин може да се прецени какво е състоянието и да бъде предадено повикването за изпълнение. Д-р Чапразов, шеф на РКЦ направи демонстрация на приемане на повикване от телефон 112 и от телефон 150. Системата има възможност и да проследява движението на линейките в различни периоди от време. „Ако например сте на почивка в Боровец и нещо ви се случи и се обадите на телефон 150, в централата ще бъде прието и регистрирано обаждането от нашите специалисти, обработено и върнато за изпълнение към най-близко намиращата се линейка и екип до вас. Това е нещо, което предстои да се изгради в другите 27 центъра, защото в Софийския център нещата седят по друг начин. Това е трудното нещо, което успяхме да направим с нашите специалисти по софтуер и хардуер.“ – допълни още д-р Торнев.
В заседателната зала на центъра Христо Вълков направи презентация на работата на информационно-комуникационната система. Тя се състои от хардуер, със защита на базата данни и специализиран софтуерен продукт. Софтуерният продукт осигурява запис на разговора между приемащият повикването медицински специалист и ответната страна, а също така има специални форми и формуляри за попълване на личните и медицинските данни на пациента. Ако пациентът е звънял и друг път в централата, тези повиквания излизат автоматично, заедно с придружаващите оплаквания, както и какво е направено за него, точните часове на излизане и на прибиране на линейките. Екипите са длъжни до 3 минути да започнат изпълнение на задачата си.
За една година в центъра се обработват около 15 000 повиквания. За трите месеца преди официалното откриване на централата са регистрирани над 6 000 повиквания. Данните и записите в съответния формат се пазят в гарантиран срок от 50 години.
В РКЦ се приемат всички повиквания от телефон 150 на територията на Софийска област, с население от 270 000 души, живеещо в 22 общини. Повикванията се предават за изпълнение от Централата за изпълнение на 17 екипа за спешна медицинска помощ, структурирани в 13 филиала за спешна медицинска помощ към ЦСМП – Софийска област.
Изграждането на районна координационна централа към ЦСМП – Софийска област е подпомогнато изцяло от ръководството на Министерството на здравеопазването и отпуснатите за това целеви средства.

Александра Тодорова

Добави коментар