От социални помощи към осигуряване на заетост

В седемте общини от района на Средногорието през месец август бяха назначени 130 безработни лица по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Програмата се осъществява съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Пирдоп. Това са така наречените „аварийни групи“, които изпълняват дейности по предотвратяване и/или преодоляване на последствия от природни бедствия в есенно-зимни условия. 

В предварителните уведомителни писма към общините е указано, че има възможност тези групи да започнат и в по-ранен времеви период. Безработните лица се назначават за 4 месеца на 4-часов работен ден. В тези групи влизат и безработните, които са били на социално подпомагане към Дирекциите за социално подпомагане и трябва да положат 14 дена общественополезен труд. 

В община Пирдоп са назначени 60 човека, в община Мирково – 25, в общините Антон, Златица, Чавдар и Копривщица – по 10 лица, а в община Челопеч са назначени 5 лица.

Добави коментар