Отчет, обвит в мъгла

 

Община Златица

През изминалата седмица всичките пет постоянни комисии към ОбС – Златица проведоха заседания, в чиито дневен ред основни точки бяха разглеждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г. и поредния проект за бюджет 2010 г. На тези заседания кметът на общината по принцип не присъства, или идва на края. За Нонка Каменова това е много удобно, за да не дава обяснения на поставени от съветниците въпроси по бюджета. Вместо нея, финансовите служителки, като героите на Шипка отбиваха атаката на общинските съветници, в защита на своята работодателка. Не остана незабелязана една общинска служителка, която за която по нареждане на Нонка Каменова води за нея протокол – кой какво е казал, или предложил по време на заседанието. Освен нея, през цялото време Стоян Шиеков се намесваше в работата на комисиите, оценяваше или коригираше изказванията на съветниците и си позволяваше да им дава акъл, без някой да му го е искал.
От докладната записка на кмета на общината относно отчета на касовото изпълнение на миналогодишния бюджет става ясно, че от общо планираните приходи в размер на 4 707 448 лв., в общината са постъпили 3 271 574 лв., което прави 69.5% изпълнение, или 774 670 лв. по-малко. Приходите за държавни дейности са с 292 182 лв. по-малко, а общински – с 482 448 лв. В тези приходи влизат 351 554 лв. преходен остатък от 2008 г., от които 128 008 лв. са от местни дейности. От таблицата за отчета на разходите, в която има някои печатни, или нарочни грешки са отразени 41 047 лв. дофинансиране на местните дейности. Не се разбра къде в отчета са отразени 10 хил. лв. дарение от „Елаците мед“, с които Нонка Каменова изора футболното игрище. Относно писмото на учителите за ремонта на училището, за което са дадени 19 472 лв. и 8 800 лв. няма информация какво е извършено, още повече, че по време на заседанието се получи информация за запалване на ел. инсталацията във физкултурния салон. Освен това съветниците поискаха да им се даде информация за 135 000 лв., дадени за изграждане на топлата връзка. Никой не упреква фирмата, а претенциите са към кмета на общината. Вместо да се искат оферти от фирмите за колко лева могат да изградят топлата връзка, Нонка Каменова направо е предложила сумата. Необяснимо е защо след като сумата за училището бе предоставена от правителството през май 2009 г., то едва след 5 месеца на 23 октомври са отворени офертите и се пропусна ценно лятно време за строителство.
Без решение на ОбС за отводняване на стадиона са заплатени 2 966 лв.
Много въпроси без ясни отговори бяха зададени към стените и тавана на залата относно изпълнението на приходите и разходите от таксата за битовите отпадъци. Приходите за 2009 г. са 778 159 лв., в които влизат 125 000 лв. преходен остатък от 2008 г. Разходите са 376 252 лв. или 48%. Трудно се възприема остатък от 401 907 лв.-52%, който не е реализиран през годината и трябва да бъде включен за 2010 г. Не се получи отговор защо от планираните 38 000 лв. за закупуване на съдове за битови отпадъци са изразходвани само 14 904 лв., с които са осигурени едва 27 броя „Бобър“. До ден днешен кметът на общината не е назначила 1 бр. работник по чистотата в Петрич.
Според Николай Додеков с този преходен остатък може да се направи много по новото сметище, което сега е оставено на произвола на времето и крадците.
За събиране и транспортиране на отпадъците вместо планираните 189 612 лв. са изразходвани 128 788 лв. Заради тази псевдо икономия, контейнерите не се извозват редовно и на много места няма съдове, с което общината постоянно е мръсна. Неправилно от парите за чистотата кметът на общината е платила адвокатски хонорари.
Срамно е човек да разглежда таблицата за приходите и разходите на общинско звено „Гора“. Планирани са 300 000 лв. приходи, 165 384 лв. разходи и 134 616 лв. печалба без облагане на данъци, или 77 116 лв. финансов резултат без данъци. Общо приходите от гората са 4 546 лв., което представлява 1.5 % изпълнение, а разходите са 45 204 лв., което прави 40 658 лв. загуби. В тези разходи 17 609 лв. са за заплати, 3 732 лв. за осигуровки, 2 319 лв.за материали, 6 567 лв. за горива, 6 788 лв. за телефони и др.Това е резултатът от неспособността на кмета на общината да ръководи ликвидираното от нея горско звено.
Бюджет 2009 г. е харчен от кмета на общината в обстановка на липса на прозрачност, неинформираност на ОбС и неспазване на редица нормативи.
Няма и година от утвърждаването от ОбС на структурата на ОбА, предложена от кмета и ето че Нонка Каменова предложи нова. Във време на финансова криза тя увеличава администрацията с още 11 души, при положение че в досегашната от 33 души, не са заети 5 длъжности. Комисията реши нейното предложение да не се допуска за разглеждане на заседание на ОбС.

Добави коментар