Отворено писмо

ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЯ ОБЛАСТ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОбС – ЗЛАТИЦА

ДО ОбС – ЗЛАТИЦА

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа,
На основание заповед N 002/12.02.2008 г. на кмета на с. Карлиево Сметосъбирателният пункт на селото беше закрит. Тъй като селото не е включено в сметосъбирането и сметоизвозването на община Златица, към която сме, бяха докарани 12 бр. малки съдове за разделно събиране на отпадъците. Същите не отговарят на потребностите на жителите на селото за изхърляне на битовите отпадъци. В резултат на това, на места около тях се образуваха микросметища и се наруши регламента за разделно събиране. Нещо повече, коритата на реките и канавките покрай пътищата се запълват с битови отпадъци. Създалата се ситуация е в резултат от действията на кмета на общината и кмета на селото. На основание на гореизложеното и във връзка с затопляне на времето и неминуемото екологично замърсяване на селото и околността му, настояваме:
• Да бъде изпълнена Наредбата за местното самоуправление и администрация на община Златица т.1 чл. 23 раздел VI /поддържане на чистота/.
• По ваша преценка да бъде отворен отново сметосъбирателният пункт или селото ни да бъде включено в общата система за сметосъбиране към община Златица.

1 април 2008 г.
с. Карлиево

Следват подписите на членовете
на Инициативния комитет:
Цветана Радева
Никола Градинаров
Петко Петков
Цвятко Вретенаров
Лиляна Шентова

 

Добави коментар