Отворено писмо

Злонамерен слух е, че АТПГ – Златица се закрива!

Обръщам се към вас, с молба да публикувате моето отворено писмо, за да получат жителите на район Средногорие точна и напълно законна информация, относно статута на Аграрно-техническа професионална гимназия в гр. Златица. Провокирана съм да го напиша, поради провежданата напоследък нелоялна и некоректна конкуренция от страна на ръководствата на някои средни училища в нашия регион, по време на кампаниите по План-приема на кандидат гимназистите. Преподаватели и директори си позволяват относно ръководеното от мен училище да сипят клевети и да разпространяват неверни слухове.
За информация на всички излъгани родители и кандидат-гимназисти споделям с Вашите читатели следните важни факти:
Разпространяваният злонамерен слух, че АТПГ – Златица се закрива е абсолютна лъжа и хората, които съвсем преднамерено мамят гражданите ни по този подъл начин, подлежат на съд, тъй като професионалната гимназия в 3латица има утвърден План-прием за 2008-2009 учебна година от Министерство на образованието и науката и Министерство на земеделието и храните за 5 паралелки по 3 специалности – „Механизация“; „Икономика“ и „Електрификация“. Този факт е записан в бялата книга по План-приема 2008-2009, с която всички училища разполагат в момента.
Клеветата, че най-предпочитаната ни специалност „Механизация“, /която дава множество предимства на нашите възпитаници, относно професия, различни категории за водачи на МПС, ПСМ допълнителни професионални квалификации/ не е одобрена, бих могла веднага да оборя с фактите:
а/ тази специалност е задължителна за професионалната ни гимназия;
б/ тя е посочена на първо място в книгата План-прием 2008-2009г.;
в/ за финансиращия ни орган МЗП тази специалност е приоритетна и ведомството отпуска на училището най-много средства за обучаващите се по нея ученици;
г/ „Механизацията“ е специалност, която в момента е водеща за фирмите и предприятията от нашия регион и те я подкрепят с предпочитанията си към тези наши средни специалисти, които Веднага наемат на работа.
Уверявам жителите на Средногорието, че Професионалната гимназия на Златица има пълната подкрепа на образователната институция и няма да бъде закрита. Дори получихме похвали и много добри отзиви от министър Вълчев за постиженията на нашите възпитаници на олимпиадите, в които участваха.
Фактът, че някои средни училища в района /като изключвам ЧПГЧО – „Челопеч“/ не са си направили Планприема за учебната 2008-2009 г., не е оправдание колегите, работещи в тях, да използват незаконни средства, с които да крадат кандидат-гимназисти от АТПГ – Златица. Изнудването и инсинуациите спрямо родители и кандидат-гимназисти са незаконни и подлежат на сериозни съдебни санкции. Информацията, която имам по тези неморални действия ще предам на Началника на РИО Пламен Иванов, в Дирекция „Координация и контрол на средното образование“ на МОН и разбира се във финансиращия ни орган МЗП, като се надявам съответните служби в тях да направят проверки и да наложат наказания.
С уважение и надежда за стопиране на срамните деяния от страна на хората, наричащи себе си учители:

Инж. Магдалена Иванова,
директор на АТПГ – Златица

Добави коментар