Общинските служители в ОбА – Пирдоп – с нови компетенции

На 30 август в Читалище „Напредък“ – Пирдоп, се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „По-компетентна и по-ефективна администрация в община Пирдоп“, който е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-111/ 22.05.2013г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Присъстваха кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, секретарят на община