Община Пирдоп ще дофинансира училищните делегирани бюджети

На 24 февруари в ОА – Пирдоп се състоя среща между Антоанета Илиева – кмета на община Пирдоп и директорите на двете общински училища СОУ „С.Савов“ и НУ „Т. Влайков“ – Цвятко Четьов и Трънка Николова. Целта на срещата бе подписване на споразумение, относно делегираните от държавата дейности, по отношение на образованието в община Пирдоп. Споразумението се подписва съгласно закона за държавният бюджет за 2009 г. Сумата за разпределение на разходи, съгласно действащия стандарт е 1 409 лв. за един ученик и е еднаква и за двете училища. За НУ „Т.Влайков“ тя е в размер на 494 869 лв. от държавата като делегиран бюджет, като общината ще поеме дофинансиране в размер на 3 342 лв. За СОУ „С. Савов“ тя е 733 001 лв., като дофинансирането от общината ще бъде в размер на 61 952 лв. Като резерв от сумата се заделят 5%, според изискването на системата за делегирани бюджети. Въпреки световната икономическа криза и постановлението на Министерския съвет общината всеки месец да задържа 10% от отпуснатите средства, община Пирдоп няма да задържа тези суми. Тя поема да дофинансира остатъка на този бюджет. Общината ще поеме и разходите за охрана на учениците и общинското имущество и в двете училища. Предстои договаряне с фирмата охранител, на което договаряне ще бъдат регламентирани конкретни и много строги правила за охрана и за действие. Директорите изказаха задоволството си, че общината е засвидетелствала желание за взаимодействие, както и за постигане на съгласие при спорни моменти. Трънка Николова и Цвятко Четьов изказаха благодарност към кмета на общината Антоанета Илиева, за намерения възможен ресурс и възможната форма, чрез която да се подпомогнат двете училища в условия на делегирани бюджети.
Цвятко Четьов отбеляза, че такъв акт никак не е маловажен и подписването на това споразумение, доказващо, че общината е обърната с лице към общинските училища, може да бъде ползвано като модел и за останалите общини.

Христина Петрова

Добави коментар