Община Копривщица топи безработицата чрез социални проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Радка Скендерова – зам. кмет на община Копривщица, пред в. Камбана

 

– Г-жо Скендерова, споделете богатия опит на община Копривщица, по отношение на спечелените проекти в социалната сфера.
– Община Копривщица продължи усилията на предишното управление за работата в социалната сфера. Все още се работи по националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост, която за съжаление вече е със затихващи функции, тъй като се разкриват все по-малко работни места. Продължихме да работим по тази програма от там, от където сме я заварили. По нея работят и към момента т. н. аварйики, които са наети за три месеца от януари до март и евентуално се надяваме в летния сезон това да продължи.
Отделно както във всички останали общини хората, които получават помощи и не са в тази програма, отработват 14 дни в месеца по програмата за хегианиизиране и облагородяване на населените места.
Миналата година бяхме една от двете общини в Софийска област, спечелили регионална програма за заетост и бяхме горди с успеха ни, въпреки че нямахме опита за правенето на тази програма. Тази година за втора поредна година я спечелихме и имаме одобрение 5 човека на пълен работен ден, за 6 месеца от 1 май. Описали сме дейностите и обектите, където ще работят наетите лица – няколко детски площадки, паркове, гробищните паркове и ансамъла «Георги Бенковски», които ще се почистват и поддържат.
– Всички тези проекти са по програмите на министерството на труда и социалната политика?
– Да. През тази година обособихме 2 групи за обучение – за цветарство и градинари 16 човека с 300 учебни часа и 6 мъже ще се обучават за помощник пътни строители, с 200 учебни часа, като замисълът на тази програма е след приключването на обучението тези хора да сключат трудов договор с общината за срок от 1 година. Това е основната идея – трудова ангажираност на хората за период 1 година. В момента тече курсът, който ще приключи в края на април и ще бъде положен държавен изпит. Мисля, че за малка Копривщица 16 нови работни места никак не е малко.
Ние така описахме обектите на територията на града и необходимостта всеки един от тях да бъде обгрижван така, както е необходимо той да изглежда в един туристически град.
Основната идея на общината е по всяка една от тези програми да се открият работни места и максимално да бъдат включени хора на работа, с осигурена заетост и доход. Тези хора дълго време са били безработни, водят се в групата на продължително безработните и няма къде да си намерят работа в града.
– С откриването на живия музей в Старото училище, разкриха ли се нови работни места?
– Това е другата посока, в която общината работи. В рамките на този проект се отвори нова възможност за заетост – разкрихме 3 работни места и наехме 3 жени на работа в общината, които ще бъдат аниматори в живия музей. Те ще бъдат обучени в читалището да посрещат посетителите, да пускат съответните дискове, да дават актуална информация за живия музей и всичко свързано с този обект.
– Какво представлява проектът, свързан със социалната услугата «Дневен център» в Копривщица?
– Проектът «Разкриване и предоставяне на социалната услуга «Дневен център» в Копривщица, за който кандидатствахме през януари 2010, е в резултат от партньорството с фондация «Приобщаване». Договорът беше сключен през октомври 2010. Основната цел на проекта е създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото на възрастните хора от града, чрез предоставяне на медицински, социални и образователни услуги, водещи до подобряване на качеството на живот, взаимопомощ и ефективна защита. Периодът на реализация на проекта е 12 месеца, през 10 от които ще се предоставя социалната услуга. Общата стойност на проекта е 168 621 лв.
Къде се помещава този център и започна ли да функционира?
– Открихме го миналия месец, помещава се в клуба на пенсионера на първия етаж в сградата на общината. Най-напрез бе извършен ремонт на помещението – подмяна на подовата настилка с гранитогред, смяна на полилеите с нови освтителни тела и ново оборудване, което включва хладилник с фризерна част, кафе машина, автомат за вода, микровълнова фурна, работен плот, барплот с необходимите 4 броя шкафа. Бенефициентите на този дневен център са 30 човека и сега те се ползват от услугите на този дневен център, като по никакъв начин не е ограничен достъпът и на други хората в него. Той е отворен за цялото население на града, но само тези 30 човека получават кетеринг храна всеки ден.
В рамките на този проект са наети на работа 5 човека – управителят на дневния център, социален работник, социален консултант, терапевт и рахебилитатор, които в рамките на 10 месеца ще получават заплати.
– Има ли вариант след този период програмата да бъде продължена?
– Много се надяваме да се получи устайчивост на проекта и тази услуга наистина да продължи да съществува. Но в другите общини, и където съществуват дневни центрове услугата е платена, тук към момента тя е безплатна, но ще видим как ще се радвият нещата.
– Всъщност центърът играе ролята на социален патронаж?
– Да, именно на социален патронаж. Имаме и обществена трапезария, където храним безплатно 50 човека безплатно – отново като проект към Министерството на труда и социалната политика. За трети път правим обществената трапезария за 50 човека, на които даваме топла супа на обед. Тази година това ще продължи от февруари до април.
– Участва ли община Копривщица по протрамата «За достоен живот»?
– Това е програмата за личен асистент, в която участват всички общини. Това е подкрепа за достоен живот т. нар програма за личен асистент. Това е проект на Агенцията за социално подпомагане. Всяка една община е партньор и там там има отпуснати определен брой часове за всяка община, според нуждите на болните хора. За Копривщица са определини за първи етап 360 часа, на втори етап 480, които се оказаха крайно недостатъчни за нуждаещите се хора, които со подали заявление и голяма част от тях не бяха удоволетворени, но вече имаме около 12-13 човека лични асистенти.
По програмата за инвалидната в момента също работят 3 лица с увреждания.

– И благодарение на вашето усърдие да разработвате добри проекти в социалната сфера, колко нови работни места бяха разкрити?
– По груби сметки към момента са 65 души плюс назначените на щатни длъжности през този мандат – общо над 70.
Тази бройка с какъв процент е намалила безработицата в Копривщица?
– Не сме правили сметки, но би било добре да се направят сравнения. По-рано се е работило единствено по националната програма «От социални помощи към заетост», но може би тогава не е имало програмите, по които може да се кандидатства днес.
– Истината е, че община Копривщица наистина прави бум със социалните си проекти, чрез които осъществява социалната си политика.
– Всяка една община би била загубена без социална политика. Хората не се вълнуват по какви проекти работи общината, ако те пряко не са ангажирани по някакъв начин, към дадена програма. Те не биха се вълнували нито от живия музей, нито от санирането на училището или детската градина, ако нямат доходи, ако нямат пари за хляб. Затова при разработването на всеки един проект, основната ни цел е чрез него да осигурим заетост.

 

Добави коментар