Община Копривщица спечели проект за енергийна ефективност на училището

На 28 януари в СОУ „Л. Каравелов“ бе представен спечеленият пореден проект от община Копривщица „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Любен Каравелов“. Общата стойност на проекта е 738 583,72 лв., предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е в размер на 621 063,00 лв., а собственият принос на община Копривщица е 117 520,72 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца.
Кметът на община Копривщица Любомир Цеков
поздрави присъстващите с добре дошили и сподели задоволството си, че община Копривщица е една от малкото общини, спечелила такъв проект, което е повод за гордост. Той поздрави екипа, който е работил по този проект и изказв поздравленията си. Любомир Цеков изрази надежда всички съпътстващи проверки да минат благополучно, да стигнат парите и най-вече това да бъде един добър, ефективен и прекрасно свършен проект.

• Инж. Стойчо Карагьозов – ръководител на проекта:

– Проектът е по оперативна програма Регионално развитие, насочена към населени места, с над 10 хиляди жители. След като мярката „Ефективни мерки в общообразователната система бе проведена, при реализирана икономия от около 23 млн. лв., беше отпусната същата мярката и за населени места между 2 – 10 хил. жители. При стартиране на мярката бяха подадени 96 проектни предложения, бяха класирани 35 и съответно бяха сключени договори за финансиране. На територията на Софийска област само две общини спечелиха проектните предложения – община Антон и община Копривщица. Поради спесификата на самата Оперативна програма трябваше спешно да се направи и актуализира енергиен одит на съществуващата сграда, който беше правен прпез 2008 г. за сградата на училището и за пансиона. Предвид новите изисквания и новите критерии, които бяха заложени по оперативните програми, и следствие на предписанията в него, беше разработено и самото проектно предложение, в което основно се финансираха дейности, свързани с енергоспестяващите мерки. На фона на целия гранд, на който е нашето предложение за 520 хил.лв., имаше и едно съпътстващо мероприятие, една аварийна стъпка, която оперативната програма не прие за финансиране. Трябваше ОбС да даде изричното си съгласие, че общината ще поеме този разход, за да може проектът да бъде финализиран и след това въведен в експлоатация, съобразен с изискванията на всички критерии, включително и за противопожарна ефективност. След като изпълнихме тези неща, беше сключен договорът, беше съставен екипа за управление и графиците за обществените поръчки за самото строителства.
Изпълнението на дейностите за енергийна ефективност целят прилагането на мерки, водещи до намаляване на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на газове. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на заложените препоръки в доклада за енергиина ефективност на сградата на училището. Основните дейности, предвидени в този проект са: подмяна на част от компрометираната част от покривната конструкция, подмяна и подреждане на част от керемиди, хидроизолация в тези части, цялостна подмяна на топлоизолацията на покривната конструкция, ще се премахне керамзита и ще се направи изолация от минерална вата, след това ще се доподмени останалата част от дограмата, ще се направи топлоизолация на всички помещения от вътрешната страна, като се обработи с мазилка, шпакловка и пребоядисване. Външно е предвидено да се демонтира дъсчената обшивка по еркерите, бетоновите повърхности също ще се изолират. Предвиден е демонтаж на отоплителните тела на цялата топлопреносна мрежа, като двата стари котела /които са от пускането на училището в експлоатация/, да се подменят с нов, с по-висок коефициент на полезно действие и съответно да се актуализират кръговете на топло преносната мрежа. С тези мерки се надяваме следващата зима да нямаме вече проблемите със студените стаи и с трудно работещото парно и да се почувства един осезаем ефект от цялата процедура.

Инж. Карагьозов предстви и останалите членове на екипа за управление: технически секретар – Весела Христова, координатор Радка Скендерова, строителен експерт – арх. Георгиев.
Учителите от училището поставиха въпроса какво ще се случи с дъбовата ламперия, която в момента съществува и придава на сградата специфична уникалност. Бе отговорено, че дъбовата ламперия, която е по външните фасадни стени така или иначе ще бъде демонтирана, тъй като топлоизолацията е 8 см. и върху нея ще има 2 см. предпазна мазилка. Не е предвидено тя да бъде възстановена в първоначалния си вид, но монтирането й може да стане след приключване на проекта.

 

Добави коментар