Община Антон – Първа копка по проект за подобряване на туристическата инфраструктура

 

На 8 август край параклиса „Св. Георги“ в Антон бе открита строителна площадка, по проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село“. На нея присъстваха кметът на община Антон Цонка Гешева, собственикът на фирмата изпълнител „Елит – КНС“ ЕООД Кръстьо Стефанов, представителят на фирмата за строителен надзор „НСН“ ООД Людмил Асенов, техническият ръководител на проекта инж. Христо Коленцов, както и служители на ОбА – Антон.

Отец Недко Бръмбаров извърши празничен водосвет за успешното реализиране на проекта. Цонка Гешева направи кратка ретроспекция на историята на обекта. През 2010 г. е създадено първото техническо задание от фирмата „Геопроект“ ЕООД. Проектът за подобряване на туристическата инфраструктурата в местността „Над село“ е одобрен през ноември 2011 г. Поради липсата на подробен устроиствен план /ПУП/, проектът се забавя и документите за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ са внесени в ДВ „Земеделие“ – Разплащателна агенция на 1 август 2012 г. През месец октомври община Антон получава потвърждение за одобрения проект на стойност 346 436 лв. След обществена поръчка „Елит – КНС“ ЕООД печели изпълнението на проекта. Фирмата е предложила икономически най-изгодна оферта, като нейната стойност е 273 867 лв. за строително-монтажни работи.

В рамките на 4 месеца предстои да бъдат изградени няколко навеса, като под тях ще има стационарни маси и пейки. Районът около параклиса „Св. Георги“ ще бъде превърнат в красив парк. Предвижда се и построяването на амфитеатър.

Цонка Гешева разби бутилка шампанско в кофата на багера. Отец Недко благослови още веднъж строителния обект и лисна менче с вода.

Срокът на изпълнение на строителните дейности е четири месеца. Очаква се през ноември т.г. да бъде направено официалното откриване новия обект – подобрената туристическа инфраструктура в местността „Над село“.

Добави коментар