Обществено обсъждане предложение за газифициране в община Златица

На 1 февруари в читалище „Хр.Смирненски“ в Златица, фирма „Си Ен Джи-Марица“ ООД представи за обсъждане възможността градът да бъде газифициран. Това е лицензирана фирма за разпределение и обществено снабдяване с природен газ. На обсъждането присъстваха кметът на общината инж. Магдалена Иванова, председателят на ОбС инж. Стоян Генов, общински съветници, служители н ОбА, граждани.
Проектът за газификация е финансиран от международния фонд „Козлодуй“, а фирмата има лицензии да разработва газопреносни мрежи в 9 общини и 13 града. В това число са включени Пирдоп, Златица, Копривщица, Панагюрище, Чепеларе и др. Стартирани са проектите в Карлово и Чепеларе, където вече са изградени такива мрежи и те функционират. Основното предизвикателство като цяло на проекта е как да се газифицират отдалечени от газопроводната мрежа населени места. Резултатът за местата, където ще има възможност за газови доставки не е за подценяване – бизнесът, индустрията, населението и публичният сектор ще имат възможността да се възползват от евтина енергия и то такава, която не замърсява околната среда. Чрез тази технология за първи път в Европа се прилага газификация и на отдалечени населени места. А фактът, че държавната Комисия за енергийно и водно регулиране вече е дала няколко лицензии на компанията за газифициране на отделни територии и населени места в България, е доказателство, че нещата вървят по правилният път. Добрият момент е, че благодарение на клъстера, който функционера в Златица и Пирдоп, изпълнението и обединяването на газовите мрежи ще стане по-лесно за двата града, дори и за големите индустриални предприятия. Представянето в Пирдоп предстои, но след проведени работни срещи с Аурубис, от чиято страна има заявен сериозен интерес. Целта на обсъжданията е да се огледат добре нещата и да се преценят плюсовете, минусите, бонусите и рисковете на това начинание. Добра новина е, че дейността е под изключителния контрол на държавата и лицензирането и контролът е под строг мониторинг. Това е гаранция, че няма да се получат недоразумения с доставчици на някакъв вид енергия, които да проявяват своеволия. Държавната комисия следи всяко действие и стъпка. Пламен Павлов разказа малко предистория на проекта, след което чрез презентация разказа детайли от проекта и неговото естество. Оказва се, че интерес за прилагане на съоръжението за газифициране има не само у нас, а и в чужбина.
Очакванията на фирмата са за положително решение на ОбС – Златица и бързото придвижване на необходимите процедури в общинската администрация, което ще бъде определящо за срока за извършване на газификацията.

Добави коментар