Обучение по ЗБУТ в СОУ „С. Савов“ Пирдоп

На 2 април в първа аудитория на СОУ „С. Савов“ Пирдоп се проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд. В него бяха включени както ръководен и управленски състав и длъжностни лица по безопасност и здраве, така и членовете на съответните комисии, съгласно разпоредбите на Наредба №РД-07-02 от 2009 г. в учебните заведения и детските градини. Присъстваха директори на учебни заведения и учители от седемте общини в района на Средногорието.

Лектор на обучението бе инж. юрист Димитър Димитров, който е евроконсултант експерт по безопасни и здравословни условия на труд към Европейски консултатитевн център. 

Борислава Хаджиева, организатор на курса от Европейския консултативен и обучителен център разказа по-подробно за инициативата. 

– Такова обучение е задължително по Закон и трябва да се прави всяка година. Организира се и във връзка със зачестилите напоследък инциденти в училища в страната. По оперативните програми се изпълняват и много проекти в училищата и детските градини, влизат външни фирми и хора и затова целта е да се предотвратят тези злополуки. Всичко, касаещо безопасността на децата и работещите в учебните заведения е засегнато като информация. Предвидено е запознаване с националната политика по безопасност и здраве при работа 2013 г., действащите нормативни актове и техните изменения, водене и поддържане на съответната документация, организация на контролната дейност по осигуряване на безопасни условия на труд, практически съвети, обсъждане на конкретни казуси – например трудов травматизъм, примери и програми за намаляване на риска от стрес и насилие на работното място, правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, осигуряване на ел. безопасност в учебните заведения и детските градини и много други. Проведохме такива обучения в Самоков и в Ботевград и по този начин успяхме да обхванем заинтересованите страни от цяла Софийска област. 

След приключване на курса всички участници получиха сертификати.

Добави коментар