Обучението бе ефективно, резултатите са налице

Инж. Димо Тодоров, ръководител на проекта и Анна Ланкова – счетоводител на проекта, пред в. Камбана

– Г-жо Ланкова, финализирахте ли вече проектът за ефективна администрация?

– Не, проектът все още не е финализиран. Минаха обученията към Института за публична администрация. Както знаете, проектът е свързан главно с такива обучения.

– По какъв начин бяха оценени придобитите от участниците знания?

– Това е неизменна част от практиката и методологията на Института. Обикновено обученията завършват с решаване на тестове. За всяко преминато обучение се получава сертификат, с който се отчитаме към Оперативната програма.

– А какви конкретно курсове бяха проведени?

– Обученията, които сме минали са: делова комуникация и етикет, практически умения за ефективни комуникации, създаване на добре изглеждащи документи с Word, работа с дълги документи Word и електронни таблици с Excel. Имаше надграждащ курс по разговорен английски.

– Какво е мнението Ви, обучението беше ли успешно, имаше ли ефективност?

Димо Тодоров:

– При едно такова обучение, процесът е двустранен. Лекторите, които бяха подбрани от нас и които ни бяха предоставени, бяха на доста добро ниво и хората, които имаха желание да усвояват това, което им се преподава, останаха доволни. Даже изявиха желание, при възможност, да се надгражда с още обучения. 

– Каква част от администрацията беше включена?

Анна Ланкова:

– Включена бе цялата общинска администрация – 34 човека. Стремили сме се при организиране на тези курсове, те да имат изцяло практическа насоченост – не само суха теория. Винаги с преподавателите обсъждахме възможността да има конкретни казуси от ежедневието, от работата с граждани, за да има максимална полезност. Дори първите два курса, презентационните умения бяха поднесени под формата на игра – въпроси и отговори, което наистина за хората бе интересно и полезно.

– Мотивирани ли бяха служителите?

– В самото начало, и аз, и г-н Тодоров, бяхме доста резервирани по отношение на отзивите от администрацията. Но нещата се получиха добре. Може би, защото и преподавателите бяха ерудирани, успяха да ни заинтригуват и мотивацията се получи още в първото обучение.

– В отделните модули имаше ли критерии кои служители да участват?

– Ясно изразени критерии нямаше. Но когато обсъждахме с г-н Тодоров кои служители да влязат, сме се ръководели от това кой с какво конкретно се занимава. Въпреки че, например, офис-пакетът на Майкрософт се използва на всеки компютър, определени критерии не сме поставяли. Изискването на Оперативната програма е точно спазване на цялата целева група, а цялата администрация е 34 човека.

– Споменахте за възможност за надграждане? Означава ли това, че търсите нови ниши за кандидатстване и усъвършенстване на уменията на служителите?

Димо Тодоров:

– Разбира се, ние ще използваме всички възможности, които ни се предоставят от оперативните програми от ЕС. Имайки предвид това, което се е случвало при обучение и това, което е останало недоразкрито като възможности на определена нова тема, ще съобразим за в бъдеще. И ако има някаква възможност с други средства, ще го направим. Ще търсим възможности за обучение и на заетите извън администрацията.

– Има ли пряка връзка този проект с проекта за електронно правителство?

– Не, пряка връзка няма. Но това е една прекрасна възможност за бъдещето, която да търсим. Голяма част от потока на информация и комуникация с институциите тече по електронен път. 

– Имате ли конкретни наблюдения за конкретни резултати от наученото в работата на служителите?

Анна Ланкова:

– Да. Една ефективно работеща администрация се изгражда изключително трудно. 

Ще дам пример с компютърните умения – започнаха да се използват по-рационалните методи на работа. От практиката знаем, че възможностите са необятни. Целта бе да рационализираме работата си, да стане дори по-естетическа и по-добре оформена. По отношение на деловите и ефективните комуникации, голяма част от презентациите на преподавателите бяха върху външния вид, стил на облекло, как да се държим с клиентите.

Димо Тодоров:

– Някои от младите работещи тук си дадоха сметка за значимостта на тези обучения. Работната среда трябва да се подобрява все повече и повече. Тук има огромно поле за работа и възможност да се надгражда, за да бъдем в полза на обществеността и на общината като институция. 

Добави коментар