Обсъждане на бюджет 2010

 Община Пирдоп

На 15 януари в читалнята на читалище „Напредък“ се състоя обявеното обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Пирдоп за 2009 година и проекта за бюджет за 2010 година.
Присъстваха граждани, представители на учебни, социални и здравни заведения, общински съветници и служители на общинската администрация. Кметът на общината Антоанета Илиева направи анализ и отчете изпълнението на бюджета за 2009 година. В него тя открои добрите резултати, но акцентира и върху сериозните затруднения, които не само община Пирдоп, но и всички останали общини са имали заради финансовата криза.
В презентацията на проекта за бюджет за 2010 година кметът заяви, че са спазени всички разпоредби за съставянето му, като той е съставен при прогнозна макрорамка с валутен курс от 1,45 лева за 1 щатски долар и 2,2% инфлация. Финансовата рамка на проекта за бюджет е 6,5 млн. лв.
Кметът на общината съобщи, че приоритети през 2010 г. ще бъдат сферите на образованието, пътната инфраструктура и социалният сектор. Ще се използват все повече инструментити по оперативните програми за финансиране от ЕС, ще се въвеждат антикризисни мерки чрез оптимизиране на разходите и ще се търси по-голяма събираемост на приходите.
В дискусиите бяха обявени постъпилите писмени предложения, бяха направени и нови. Общински съветници настояха да се предвидят разходи за юрист към ОбС – Пирдоп.
Предложи се предвиждане на субсидия от около 650 хил. лв. за стабилизиране на МБАЛ – Пирдоп.
Постъпиха и предложения, свързани с изграждане на съоръжения, инфраструктура, ремонти и др.

 

Добави коментар