Обръщение от „Любекс” ЕООД клон Златица

Уважаеми жители на Златица,

С решение на ОбС – Пирдоп бе забранено на фирмата да извозва отпадъци от града до старото сметище, което е разположено на пирдопска територия. Този акт е в отговор на намерението на кмета на Златица да спре завършването на строителството на първите две клетки на новото депо за твърди битови отпадъци.

При тази обстановка, градът постепенно се затрупва с боклуци, вината за което не е на фирмата.

Ето защо, ние не приемаме действията на някои граждани, които демонстративно изсипват отпадъците пред стълбищата на офиса на фирмата. Ние имаме постоянна готовност да започнем извозването на контейнерите, но само след писмено нареждане от кмета на общината.

Йорданка Грънчарова – главен счетоводител

Добави коментар