Обединението ще удвои потенциала ни за успешно развитие

Никола Треан –
ген. директор на Кумерио мед – АД
пред в.  Камбана

 

– Г-н Треан, преди седмица в Хамбург се състоя един голям форум – обща конференция на всички мениджъри на NA и Кумерио. Разкажете по-подробно какво се случи там
– В Хамбург се състоя един своеобразен Ден на мениджърите. Там се събраха 350 мениджъри от новата група, за да се опознаят. От тук присъстваха 71 души.
Първият ден имаше конференция по проблемите на сливането на двете фирми. Бяха образувани 32 работни групи, които обсъждаха организацията на новата фирма и как да бъдат стиковани нещата между различните подразделения в Германия и България. Ръботните съвещание продължиха до 17 часа. Вечерта за всички бе предвиден круиз с кораб по реката, гледката беше изключително красива, а залезът – възхитителен. Запознахме се с много нови хора, с които имахме възможността да обменим интересни професионални идеи. На следващия ден се състоя презентация, касаеща новата организация на групата, след това – относно организациите на всеки отделен блок в предприятието, което беше много интересно. Последва представянето на всеки един от членовете на Борда на директорите, които обясниха стратегията във всяка една от производствените единици в различните страни. Всичко беше изключително добре организирано. След обед имаше предвидено нещо твърде интересно и любопитно – бе представен театрален спектакъл на културната интеграция. Имаше актьори, които представяха всички страни, където новата фирма има свои подразделения, които свиреха, пееха, играеха. Бяха представени различни етюди с комично съдържание – актьорите си говореха на различни езици, не се разбираха и накрая в резюме на английски се казваше за какво е ставало дума. Вечерята също бе много интересно организирана – имаше щандове, на които бяха представени ястия от всички европейски страни, в които работят наши представители на групата – немска, българска , италианска, швейцарска, белгийска. Освен това слушахме джаз концерт на най-известния немски пианист. През цялото време снимаха много фотографи, които всъщност бяха актьори и на финала представиха най-успешните комични снимки. Без съмнение, всички присъстващи изключително много оцениха организацията на форума и оригиналността на всичко, което ни бе поднесено.
В групата има много хора, които ще работят заедно в бъдеще. Те не се познаваха до този момент и съществуваше бариера между немците, българите, белгийците. А след тази среща бе направена решителна крачка в интегрирането на хората. Сега вече всички се познават.
– Новосъздадената най-голяма група в Европа за производство на мед има 12 подразделения в 7 европейски страни. Какво е мястото на България и респективно на медодобивното предприятие в Пирдоп сред тях?
– В момента Пирдоп е на второ място след Хамбург по обем на продукция.
– Коя е рожденната дата на новата група?
– Всъщност знаем датата, на която Кумерио бе отписан от борсата, това беше на 28 април. Може би рожденният ден ще е датата, когато ще бъде оповестено новото име.
– Председателят на УС д-р Друвен казва, че вече има положителни постижения след сливането. Бихте ли дали конкретни примери?
– През втория ден от нашия форум работни групи специално се занимаха с комерсиалните въпросите, например по отношение на транспорта, на общото снабдяване с огнеопорни тухли, които ще се купуват от един доставчик и това ще намали цената им. Освен това, има работна група, която анализира и отчита най-добрите технологии в различните подразделения. И когато има технически проблеми в Пирдоп, или в Хамбург, гледа се в кое от тях нещата са по-добри и се взима и прилага опита от там. Съществуват и много други решения, които са намерени в Пирдоп и които ще се приложат в Хамбург, както и в рафинерията в Люнен. Опитът с газоочистващата система от Пирдоп ще бъде приложен и в Хамбург. Понастоящем ние изпращаме всички наши аноди в Олен, разстоянието е голямо и излиза скъпо, от Италия пък купуваме катоди. Сега всичко това ще бъде реорганизирано.
– Какви са очакваните ефекти от съвместната ви дейност след сливането?
– Двете фирми по отделно се развиваха добре, но след сливането ще се развиват още по-бързо. Лозунгът на новото предприятие „Заедно по-силни!“ говори за нашата убеденост в това. Както казах в едно интервю, вече едно плюс едно ще прави не две, а три, защото ще се обединят много енергии и потенциал, ще се обменя добрия опит в технологията, във вземаните решения – ще бъдем много по-силни, отколкото когато бяхме разделени. Пред новото предприятие се откриват нови хоризонти и то ще се развива много по-успешно.
– Впечатляваща е сумата от 80 млн лв, които през последните години предприятието е инвестирало тук. Ще има ли и други проекти, свързани с подобряване на екологията?
– Това е без съмнение. Вие знаете колко нови съоръжения се построиха след приватизацията на МДК. Имаме проекти относно подобряване качеството на подводните води, които искаме да канализираме. По отношение на изпусканите газове в Германия има още по-добра технология.
– Как сливането ще рефлектира върху взаимоотношенията с местните общности Пирдоп и Златица?
– Трудно ми е да отговоря конкретно в момента, но ние винаги сме държали на добрите взаимоотношения с местните общности. Не малко инвестиции влязоха там и без съмнение ще влязат още, което ще позволи и на двете общини да се развиват. Без съмнение с развитието на капацитета на завода, ще се развиват и селищата. В момента дискутираме бюджета, както и новите ни проекти, които ще имат позитивен ефект върху общностите и екологичната обстановка.

Добави коментар