ОбС-Златица одобри споразумението с ОбС-Пирдоп

Община Златица

На 20 март ОбС – Златица проведе извънредна сесия за одобряване текста на споразумението, изготвен на 19 март по време на срещата между ОбС – Златица и Пирдоп. Това споразумение бе подписано от 24 общински съветници от двете общини. ОбС – Пирдоп проведе незабавно извънредна сесия, одобри споразумението и възложи на кмета на общината да пристъпи към незабавно изпълнение, след одобряването му от ОбС Златица и подписването от кмета на общината. Ако споразумението бъде изпълнено, то проблемът с боклучената криза в Златица ще се реши.
Сесията в Златица закъсня с 20 мин. породи неявяването но Нонка Каменова и задържането от нея на протоколчика. Общинските съветници избраха за протоколчик Тодор Чомпалов и в състав от 9 души заседанието започна. По-късно към тях се присъединиха още 3 общински съветници. С половинчасово закъснение се появи и Нонка Каменова, която отново не седна до председателя на ОбС, а остана сред викащите и кряскащи нейни привърженици, не пожела да остане до края на заседанието.
Председателят на ОбС Сашка Кърпарова обяви дневния ред от една точка. Към нея бе прибавено разглеждане на заявление от „ Кумерио мед“, което информира, че предприятието само ще си извозва отпадъците, като за депонирането ще плаща на този, който извършва дейността, а това е община Пирдоп. Председателят на ОбС запозна присъстващите с проведената среща на двата ОбС, на която Нонка Каменова не присъства и прочете текста на споразумението. Тя попита кмета на общината има ли становище относно споразумението. Вместо отговор, Нонка Каменова попита кой е дал финансовата справка на Пирдоп и люто се закани, забравила, че всички съветници имат тази справка, която е изготвена от Радка Николова и подписана от нея. И този път според кмета на общината за кризата с боклуците са виновни всички, с изключение на самата нея. Дори тя се върна 10 години назад, когато е сключен договорът с „Любекс“ – ЕООД. Този договор, въпреки настояванията на съветниците, не им е предоставен. Засега единствен с него разполага Стоян Шиеков, който го развява из града, но не дава на никой да го прочете. Изказванията на Нонка Каменова оставиха убеждението, че няма да подпише споразумението, а очаква съдът да се произнесе по нейната жалба, спрямо решението на ОбС – Пирдоп и заповедта на кмета на общината. Тя отново поде познатия рефрен, че Пирдоп е поставил Златица на колене и каква боркиня е тя за каузата на общината. Тълпата около нея я аплодираше неистово.
В дебатите взеха участие почти всички общински съветници. Даде се възможност на гражданите да изразят свои становища. Тези изказвания, които противоречеха на мнението на тълпата /същата, която беше на 19 март в читалището/, бяха освирквани. С оценка „да“, или изръмжаване, Стоян Шиеков, който е жител на София, одобряваше, или не приемаше разсъжденията на изказващите се. Асен Згуровски го призова да спре да насажда омраза между хората и призова присъстващите да не се поддават на емоции. Общинският съветник настоя кметът да подпише споразумението и да изчисти града от боклуците. Николай Додеков припомни, че миналата година без разрешение на ОбС Нонка Каменова подписа споразумение с Пирдоп и „Кумерио мед“, от което община Златица загуби 126 хил. лв. Според него „Кумерио мед“ ще внесе в Пирдоп 49 794 лв., а от Златица се искат по 2 772 лв. на месец. Като цяло ще бъде направена икономия в размер на 199 176 лв. Петя Широкова припомни, че на предишните сесии бе задала въпрос към кмета на общината какво ще прави с боклуците, но отговор няма. Губят се часове и дни, а боклуците се увеличават. Липсват общи съвместни действия с хората. Сега тя отново попита кмета какво ще се прави утре, но Нонка Каменова вече се бе оттеглила в кабинета си. Иван Негойков каза, че жителите са станали заложници на боклуците и че търсим решение за вчера, днес и утре. В Златица хората са един срещу друг, има една агитка, която постоянно ръкопляска на кмета. Той попита кмета на общината:“Градът на вашите ли обори да заприлича?!“
Тома Найденов каза, че взетото решение е адекватно на създадената обстановка, Пирдоп искат да им се плати. Вече четвърти път се заседава по проблема, но боклуците си стоят. В случая ОбС спасява не само Златица, но и кмета. Здравко Тодоров сравни сесията с неделния пазар, когато някои клюкарстват пред дадена сергия. Има едно единствено решение и то е общината да плати за услугата. Петър Белишки не прие оценката на някои, че ОбС е паднал на колене пред Пирдоп. Там хората имат добронамерено отношение.
Много въпроси от административно-финансов характер за собствено изясняване зададе Петя Чолакова, което удължи сесията. Един средно интелигентен и средно образован общински съветник би могъл да получи тези отговори предварително от ОбА и да запълни празнотата си от незнание, а не да превръща заседанието в учебен час за обучение.
След повече от два часа, с 10 гласа „за“ и един „против“ на П. Широкова, ОбС одобри текста на споразумението и даде съгласие кметът да подпише одобреното споразумение и да пристъпи към неговото изпълнение.
Петя Широкова обоснова своя отрицателен вот с това, че не вярва, че споразумението ще бъде изпълнено.
В началото на сесията на общинските съветници бе раздадено писмо от управителя на фирма „Любекс“ – ЕООД, адресирано до кмета на общината и председателя на ОбС. В него той напомня, че близо два месеца общината не възлага дейности по сметоизвозването, търпят се загуби, на хората не се дават заплати. Дава се 15-дневен срок, след който, ако нещата не се решат положително, фирмата ще открие процедура за прекратяване на договора за концесия и ще съди общината за 200 хил. лв. неустойка.
Тодор Чомпалов

Добави коментар