ОП „Пролет“ ЕООД представи дейността си пред представител на EASPD

 

 

На 11 ноември на неофициално посещение в Пирдоп пристигнаха председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) Елка Тодорова и белгийският й колега Жос Стеркс. Визитата беше част от работна обиколка на предприятията, осигуряващи работа на хора с ограничена трудоспособност, по линия на европейския проект „Сноубол“ (Snowball).
Проектът се реализира в България през последните две години от Агенцията за социално развитие – ВИЖЪН, която е учредител и водеща организация в създаването на Националния алианс за социална отговорност (НАСО). Основен партньор по проекта, който се подкрепя от Фламандските власти е Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).
„Сноубол“ има за цел да подкрепя развитието на структурите и капацитета на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Един от механизмите, посредством които се реализират заложените в проекта дейности е осъществяването на партньорства между сродни български и фламандски организации, с цел взаимен обмен и ползване на опита и познанията на организациите от този сектор.

По този повод малката делегация посети общинското предприятие „Пролет“ ЕООД, в което са заети 32 лица с ограничена трудоспособност, квалифицирани в производството на хартиени опаковки, чашки за еднократна употреба и облицовъчни плочки. Те бяха посрещнати от управителя на „Пролет“ ЕООД Николина Драгнева и кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева.
По време на обиколката в предприятието г-н Стеркс се запозна лично със служителите в предприятието, с материалната база и трудовите условия. Г-жа Драгнева посочи възможностите за разширяване дейността на фирмата и постигането на завършен производствен цикъл. Тя обясни, че основното затруднение за реализирането на тези намерения произтича от липсата на средства за закупуване на допълнително технологично оборудване.

Белгийският експерт остана много впечатлен от разнообразието и броя на произвежданите артикули. Той подчерта, че от голямо значение за съществуването на такива предприятия е доброто управление и осигуряването на пазар за готовата продукция. Жос Стеркс ще представи впечатленията си от работната обиколка в обобщен доклад пред ръководството на НАСО, след което ще се обсъдят състоянието и перспективите за развитие на този тип социални предприятия и възможностите за тяхното подпомагане.
В хода на разговора накратко бе обсъдена социалната политика на общината и отговорностите към хората с увреждания в Пирдоп. Кметът увери присъстващите, че с личната си ангажираност и според възможностите на общината, ще продължава да им оказва съдействие за подобряване условията за живот и трудова реализация. Г-жа Илиева благодари на гостите за проявената заинтересованост и изрази надежда за взаимно партньорство в интерес на служителите от „Пролет“, които са ядрото на общинското предприятие и заслужават сигурност, право на избор и независим начин на живот.

Катерина Илиева – Връзки с обществеността в ОА – Пирдоп

Добави коментар