Няма престъпление при строителството на новото сметище

На 10 декември 2008 г. ОбС проведе редовно заседание в присъствието на 11 общински съветници. То беше предшествано от заседания на три Постоянни комисии, състояли се на 8 и 9 декември и този път в отсъствието на кмета на общината и необходимите специалисти от общинската администрация. Към предложения дневен ред бяха гласувани още 4 точки, с което станаха 12. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите д-р Николай Велчев и Николай Тотев, бивш кмет на община Мирково.

По първа точка отчет за дейността на Полицейския участък в Златица от 01.01. до 30.11.2008 г. изнесе началникът на Районно управление на МВР Пирдоп Стоян Димитров. Участъкът обслужва 150 кв.км. с население от 6400 жители. През периода са регистрирани 73 заявителски материали, от които 65 криминални и 8 икономически. От 31 кражби са разкрити 14. Кражбите на проводници са 7, на МПС 1, апартаменти 9, 1 блудство разкрито, грабежи 4, от които 3 разкрити, палеж 1 неразкрит, 2 хулигански прояви разкрити. Общо разкритите престъпления са 35 53.74 %. Има 9 разкрити престъпления от минали години. По опазване на обществения ред са заведени 355 преписки. Охранявани са 64 масови мероприятия. Съставени са 319 акта за установени административни нарушения 41 % от криминалния контингент пребивават в Златица. Пътната мрежа е 141 км. Има 37 ПТП от общо 252 за цялото управление. Тежките ПТП са 3 с един убит и 8 ранени, 12 ПТП са на паркинг, 6 са отнемане на предимство, 4 за несъобразена скорост и 3 за неправилно паркиране.

Щатът на ПУ Златица е 8 души, а в цялото управление вакантните длъжности са 17. Към кмета на общината бе поставен въпроса по Наредба 1, колко наказателни постановления са издадени.

След изказванията ОбС прие отчета на началника на РУ на МВР и даде съгласие до Нова година да се отпуснат 100 литра гориво. За новия бюджет се предвижда да се заложат също по 100 литра месечно заполицейската кола.

По втора точка отново се разгледа въпроса за участие на общината в учредяване на МИГ – Средногорие. ОбС даде съгласие общината да участва в учредяване на сдружение в МИГ с идеална цел със седалище Челопеч, с оглед постигане на устойчиво развитие.

Решението се прие с 10 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. За представител на общината в учредяването бе упълномощен общинският съветник Николай Додеков.

По трета точка бе създадена работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Това се налага от измененията на Закона за общинската собственост. Според тях кметовете на общини трябваше до 18 септември да представят на ОбС проект. С изключение на община Златица всички общини в страната приеха измененията на наредбите. Ето защо, ОбС пое нещата в свои ръце, защото ОбС приема стратегия за управление на общинската собственост по предложение на кмета, но в община Златица няма такова нещо. Освен това, вече втора година ОбА не дава информация на ОбС за състоянието на общинската собственост.

ОбС задължи кмета на общината в срок до 10.01.2009 г. да даде пълна информация за общинската собственост. Бе създадена работна група с председател Николай Додеков и членове: Пламен Петров, Здравко Тодоров, Асен Згуровски и Тодор Чомпалов да подготвят проекта. По време на разискванията Нонка Каменова съобщи, че е била създала работна група, но това не бе прието сериозно. Тя обвини Тодор Чомпалов, че като бивш кмет на община бил продавал апартаменти на ниски цени. Беше й отговорено, че преди 10-12 години всичко е ставало с решения на ОбС и оценки, извършени от лицензирани оценители. За всяка продажба са подписвани договори, утвърждавани от ОбС и до сега никой не ги е оспорвал, освен тенденционно ровещата се в миналото Нонка Каменова.

По четвърта точка бяха обсъдени проекто-предложения за включването им в дарителската програма на „Кумерио мед“ АД за периода 1.10.2008-30.09.2009 г. Включени са 28 предложения, които ще бъдат обсъдени с ръководството на завода. ОбА трябва да остойности проектите и да се изготвят задания за всеки обект.

По пета точка ОбС бе информиран за спечелен общински проект от СОУ „Св. П. Хилендарски“ по национална програма на МОН. Общината ще съфинансира проекта в размер на 50 %, което представлява 30 хил.лв. Ще бъдат изградени спортни площадки и настилки. Кметът не отговори откъде ще се намерят тези пари.

В шеста точка бе разгледан доклад ФИ5СО-008/8.07.2008 г. на Държавна финансова инспекция, съставен при извършена финансова инспекция на община Златица по искане на кмета на общината, относно нейни съмнения има ли престъпление по време на изграждането на новото сметище. Проверката е продължила 59 работни дни. Общият извод на комисията е, че няма елементи на престъпление, за които следва наказателно производство. С други думи мечтата на Нонка Каменова да вкара в затвора бившия кмет на общината няма да се сбъдне. Освен това също и според становището на прокуратурата няма престъпление, но кметът на общината обжалва ли, обжалва. Вече втора година не се строи сметището, а всички построено до сега се руши. Не се знае кога и дали някога ще се доизгради. Лошото е, че нещата се докараха до криза. Според повечето общински съветници вината е единствено у кмета на общината.

От своя страна кметът на общината поиска целият ОбС да й се извини за причинените й от него „страдания“, което предизвика смях. Общинските съветници Петя Широкова, Николай Додеков, Петър Белишки и др. се аргументираха защо няма да се извинят и зададоха още въпроси, защо няма нова обществена поръчка за сметището, защо се дадоха 125 хил.лв. на Пирдоп и др. ОбС прие становище, предвид неяснотите относно състоянието на сметището, съгласно което ще се изисква информация от всички имащи отношение към него.

И този път Стоян Шиеков не измени на навика си да пречи и крещи по време на сесии, поради което бе изгонен от председателя на ОбС.

 /Следва/

Добави коментар