Нов председател на ОбС – Мирково

На 29 август се проведе редовно заседание на ОбС -Мирково. Конфликт назря още при гласуването на дневния ред, тъй като петима общински съветници бяха депозирали докладна, в която се иска оставката на председателя на ОбС Петър Грохчев, който отказа да включи точката. При гласуването на първоначално оповестения дневния ред той бе подкрепен от 4-ма съветници и Петър Грохчев обяви, че заседанието се прекратява и напусна залата.

Останалите общински съветници възразиха, че процедурата по гласуването не е спазена според правилника. Бе предложено заседанието да се води от временно председателстващ, за какъвто бе избран Павел Данкин. Въпросната докладна беше раздадена на присъстващите, за да се запознаят с мотивите за исканата оставка. Павел Данкин предложи докладната да бъде разгледана като точка първа от дневния ред. Междувременно всички общински съветници от ГЕРБ бяха напуснали заседанието.

Беше направено предложение да се състави комисия за прекратяване дейността на досегашния председател на ОбС поради „неспазване на ЗМСМА и правилника за организацията и дейността на ОбС, непристойно и груба отношение, връщане и оспорване на решения.

С 6 гласа „За“ Петър Грохчев беше освободен от длъжността председател на ОбС. Издигната бе кандидатурата на инж. Петър Мутафов, която бе приета с 6 гласа. Новият председател проведе заседанието на ОбС.

Добави коментар