Наско Фотев е новият председател на ОбС – Челопеч

 

На 29 септември ОбС – Челопеч проведе извънредно закрито заседание по искане на няколко общински съветници. На него бе разгледана дейността на ОбС и на досегашния председател Николай Николов. Бе разгледано предложение за предсрочно прекратяване правомощията на Николай Николов като председател на съвета. Бе изтъкнато, че са нарушени някои основни принципи в работата на ОбС. Нарушена е връзката между съвета, Постоянните комисии, кмета и общинската администрация, което пречи на синхрона между тях. По вина на председателя на ОбС, който не се е явил на съдебно дело, Общината е загубила около 20 хил. лв. Някои от общинските съветници са на мнение, че се осъществява постоянно влияние върху него от кмета, което не е от полза за общността.
След разискванията се е провело тайно гласуване. От присъстващите 9 общински съветници 6 гласували за освобождаването на Н. Николов. Съгласно ЗМСМА е необходимо да гласуват повече от половината от общия брой на съветниците, което условие в случая е изпълнено.
Веднага след гласуването се е провела процедура за избор на нов председател на ОбС. Издигнати са били кандидатурите на Наско Фотев от ПП „ГЕРБ“ и на Ненко Ненчев.
След преброяване на бюлетините от тайното гласуване за Наско Фотев с гласували 7 общински съветници, един „против“ и една невалидна бюлетина, с което той става новият председател на ОбС. Първото нещо, което възнамерява да направи новият председател е, да бъдат отстранени всички пречки, които спъват работата на ОбС и влияят върху отношенията между кмета и ОбС. Освен това той всячески ще лобира пред по-висшестоящите органи на ГЕРБ в интерес на общината.
На следващия ден Наско Фотев е провел среща с кмета на общината инж. Алекси Кесяков, на която в обстановка на пълна откровеност на масата са били поставени картите и нещата са наречени с истинските им имена. Възнамерява да се извърши ревизия, с цел изясняване дали има прикрити неща, както и установяване кои решение на ОбС не са изпълнени до сега.
Новият председател заяви, че е твърдо решен всички да работят в интерес на общината и да загърбят личните и политическите си пристрастия.
Помолен за коментар, кметът на общината изрази съмнение, че със смяната на председателя на ОбС нещата в Челопеч ще се оправят. Необходима е промяна на начина на действие на ОбС. До сега основно е обвиняван кмета, но няма конструктивно обвинение. „Дали са допуснати злоупотреби единствено могат да се произнесат компетентните органи, а не общинските съветници. Вече има 28 становища за последните шест години според които аз не съм обвинен в злоупотреби. Очаквам още две от прокуратурата и ДФИ. Тези цифри трябва да говорят нещо на съветниците. За това, че работя, на мене ми се казва че крада. Остава да си кръстосам ръцете и нищо да не правя. Недомислиците са много, разбира се и аз допускам грешки. Две години търсих възможност да работя в екип с ОбС, но не ми се отдаде. Новият председател е от друга на мене политическа сила, но ако прояви благоразумие и накара ОбС да работи конструктивно, то ще имаме шанс. Приемам всякакви съвети, но решенията ги взимам еднолично, за което нося отговорност. Не търся конфликт и не отблъсквам протегната ръка. Всеки е добре дошъл. Винаги ще поемам инициативата за екипна работа. Не приемам „пожеланията“ от рода на „Бог да пази Челопеч!“, казани безотговорно от някои общински съветници“ – каза Алекси Кесяков.

Добави коментар