Кой е Дончо Иванов?

Роден е през 1960 г. в гр. Карнобат, женен, с три деца. Служил е във ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна, завършил е журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“. Бил е част от военното контраразузнаване с висок ранг.
През 1989 г. е член на НД „Екогласност“ и Профсъюз „Подкрепа“, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и член на Националния координационен съвет на СДС през 1990 г. Работил е като журналист в БНТ, БТА, БНР, /оттам са и неговите близки контакти и до днес с някои от журналистите, които откликват на внезапните му изяви/ в. „Демокрация“. Издател и гл. редактор на парламентарен седмичник „Дебати“, изп. директор на Информационна агенция „Балкан“. Основател и пръв председател на Съюза на журналистите „Подкрепа“. Хоноруван преподавател в УНСС, магистърска програма „Национална сигурност“, по която програма лектор е бил също и Алексей Петров – Трактора, близък познат на Иванов.
Дончо Иванов е основател и гл. секретар на екологични организации – Движение „Зелена България“, Български зелен кръст, Алианс на неправителствените природозащитни организации „Витоша 2002″. Ръководител и изпълнител на проекти – виртуален бизнес инкубатор, подпомагане на малък и среден бизнес, устойчиво развитие на български общини, гражданско общество и администрация, модерният град и националната идентичност.
Член е на Българска асоциация по водите, Съвет за обществени консултации към 41-то НС, бивш член на Висшия експертен екологичен съвет, Национален консултативен съвет по горите, Комитет по наблюдение и постоянни работни групи към Оперативна програма Околна среда и Програма за развитие на селските райони.
По настоящем е председател на гражданско сдружение „Хармония“ и председател на Коалиция за Устойчиво Развитие, където са фокусирани главните му изяви в момента.
Обществеността на Средногорието припознава Иванов като умел кукловод и манипулатор. Всички от БСП в региона са негови колеги от армията, Държавна сигурност, БСП и т.н. Той е и основен двигател на анти -Дънди Прешъс Металс инициативите в Челопеч и работи в тясно сътрудничество с организацията на Петя Чолакова „За по-добър живот“ и Инициативния граждански комитет за защита на живота, здравето, правата и интересите на жителите на Златица на Стоян Шиеков.
Хората от общността обикновено гледат на него с недоверие, тъй като е възприеман като човек, идващ от сенчестите структури и участващ в схеми за рекет и изнудване. Като косвено доказателство за това е фактът, че той е бил пребиван и е имало няколко нападения срещу негова собственост.

Добави коментар