Нонка Каменова не признава докладите на ДФИ и акта за начет

 

 

 

 

 

Продължение от бр.38

По втора точка председателят на ОбС запозна присъстващите с резултатите от извършената от Държавна финансова инспекция проверка на община Златица, обхващаща периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. Проверката е по сигнал на ОбС и е извършена от 10.04.2009 г. до 19.06.2009 г. Обхватът на проверката е за законосъобразност, относно определянето, начисляването и изплащането на допълнително възнаграждение на кмета на общината; проверка за законосъобразност, относно сключени договори на 02.10.2008 г. и 03.11.2008 г. между общината и троянската фирма „Еко форест едн фърничър“ за извършване на сеч, както и проверка за законосъобразност при разходването на средствата от такса битови отпадъци.
Кметът на общината Нонка Каменова си е изплатила неправомерно на себе си допълнителни възнаграждения в размер на 3 068.94 лв. без знанието и съответно решение на ОбС. Начислявала си е пари за социално-битово и културно обслужване, извънреден труд, 450 лв. коледна надбавка и 1 924 лв. 13-та заплата. Съставен е акт за начет за носене на имуществена отговорност, включително със законната лихва в размер на 280.91 лв.
Резултатите от втората проверка показват, че кметът на общината е сключила за един месец два договора с един и същ изпълнител за сече на дърва, без процедура за възлагане на обществена поръчка. Освен че договорите, не са представени в тридневен срок на ОбС , в тях има непълноти и разминавания. За установените нарушения отговорност носи кметът на общината, за което е съставен Акт за административно нарушение по ЗАНН.
Относно извършените разходи по дейност „Чистота“, тези от такса битови отпадъци са отчетени в т.4, вместо в т.2. Посочено е, че за снегопочистване в Карлиево на Васил Чернев са изплатени 298 лв. За почистване на речни корита на ЕТ „Лювитранс – Татяна Дишлянова“ са изплатени 17 904 лв., на адвокат Васил Бенчев за дело във връзка със сметището, заведено от Нонка Каменова е изплатен хонорар 1 500 лв. По това дело допълнително са изплатени още 1 008 лв. за съдебна такса за Експертна техническа експертиза. За технически контрол и консултации по граждански договор Григор Червенков е получил 1090 лв.
Повече подробности за финансовата инспекция бяха публикувани в бр. 36 на в. „Камбана“.
Нормално е, когато пред виновния се четат доклади за финансовите му нарушения, ако не се изчерви от срам и не наведе глава, то поне да си замълчи. Вероятно зрителите на TV „Средногорие“ не са били очаровани от поведението на Каменова. Без всякакъв свян, тя „благодари“ на ОбС, че подал сигнал и е предизвикал финансовата проверка и заяви, че ще си търси правата. Да вземеш незаконно пари и да заявиш, че ще си търсиш правата е израз на голямо дебелоочие. За сведение на читателите, актовете и докладите са актуални.
Петър Белишки сподели, че не тя а общинските съветници изпитват неудобство. В акта всичко е ясно, точно и подробно. Става дума за взети за себе си пари от данъкоплатците и за виновно поведение. Теодора Кинова направи директно заключение, че всичко това не е нищо друго, освен присвояване.

 

ОбС не утвърди разходи за командировки

Повече от година ОбС втълпяваше на кмета на общината да изпълнява Наредбата за командировките и редовно на тримесечие да дава сведения на ОбС, който да ги утвърждава. Все още остава нерешен проблемът с 800 лв. командировъчни, изразходвани от Нонка Каменова в Италия, без да е командирована от председателя на ОбС. На едно от заседанията на бюджетната комисия бе разгледана докладна записка на кмета за командировъчни за периода 01.05-31.07.2009 г.
Тогава се наложи да се изисква допълнителна информация, която до сега не е дадена. Поради това командировъчните не бяха утвърдени.

 

Намеса на кмета в работата на управителя на поликлиниката

 

В четвърта точка бе обсъдено писмо на д-р Иван Стойнов – управител на „Медицински център I – Златица“-ЕООД. С решение на ОбС на кмета бе възложено да преведе 20 хил.лв. на здравното заведение за извършване на ремонт -монтиране на ПВЦ дограма.
Д-р Стойнов е взел три оферти от местни фирми на стойност между 14 и 17 хил.лв. Кметът на общината не само че не превежда сумата, а натрапва избрана от нея софийска фирма, на която са изплатени 22 хил.лв. от които 60 % авансово. Ремонтът е некачествен, няма комарници на прозорците, които не се отварят за миене, а за портални врати трябват още пари. Кметът на общината е на обратното мнение: фирмата била извършила ремонта в срок и работата й е приета от общината. От поликлиниката никой не е присъствал на приемането на обекта и съставянето на протокол. Тепърва лекарите ще си доремонтират сами кабинетите.
Критични бележки отправиха д-р Маргарита Йорданова, Николай Додеков, Диляна Дилова, Тодор Чомпалов, и др. А кой носи отговорност за некачествената работа и за изплащане на суми над разрешените от ОбС ще се произнесат съответните органи.

 

Обсъждане и предложения за включване в съвместната програма с „Аурубис“ – АД

 

И при разглеждането на тази точка общинските съветници недвусмислено предприеха кмета, да не прави самоволни изпълнения при разговорите с „Аурубис“ и да не ги държи в тайна. Приоритет на завода са младежите и спорта. Общината иска финансирането да бъде 170 хил. евро, както досега – 15 хил. лв за ремонт на Пенсионерския клуб в Петрич и за футболно игрище около 50-60 хил. лв.
От парите за 2009 г. остават 70 хил. лв от социалната програма и 25 хил. лв. от изграждане на видео наблюдение в града. Необходими са средства за отложеното ремонтиране на тоалетните в читалището, както и в съвместната програма да бъдат включени юридически лица като Спортен клуб, Танцов състав, и др, за хижата и за проект за ВиК.

 ****

В последните две точки бяха разгледани молби на граждани за отпускане на площи и питания на съветници и граждани към кмета на общината.
Решения каква помощ да се отпусне ОбС не взе и ги отложи за следващата сесия, след като молителите предоставят исканите според правилата документи.
На въпроса на Тодор Чомпалов има ли сключени, съгласно Наредбата на общинските пасища и мери договори с жители, желаещи да ги ползват, кметът не даде конкретен отговор.
Нонка Каменова обеща, но не уточни кога да предостави на ОбС меморандума относно проект „Красива България“ за ремонта на сградата на общината и ДМСГД.
Разбра се, че кметът на общината досега не е осъществила контакт с Ротари Клуб Пирдоп във връзка с намерението на роитарианците да инвестират в парк „Пещерата“ .
Диляня Дилова попита кмета, защо не изпълнява решения на ОбС и не заплаща публикуването на решенията във в.„Камбана“. Нонка Каменова отговори, че няма да плаща нищо. Не е трудно да се разбере, че в случая кметът злоупотребява с власти си, отмъщавайки си, задето в. „Камбана“ публикува редовно доставерна информация, за нейната работа.
Петър Белишки отново попита кога ще бъде снабдено населението с дърва за огрев. Кметът на Карлиево попита какво да каже на жителите на селото в навечерието на зимата.
Каменова се оправда, че са внесени пет комплектовки, но не са били одобрени и отново лепна вината върху ОбС и на бившия ръководител на ОЗ „Гора“ Климент Мавров, но не и върху Н.Колев и Й.Терзийски. Както е известно досега не е имало случай Нонка Каменова да поеме някаква вина върху себе си.
И ако до сега жителите на общината казваха „Бог да пази Златица“, то вече сентенцията е конкретизирана: „Бог да пази Златица от Нонка Каменова!“

Добави коментар