Кметът на Златица образува две административни дела срещу решения на Общинския съвет

С решение №28/06.02.2008 г. ОбС – Златица задължи кмета на общината в седемдневен срок да сключи допълнително споразумение с фирма „Валмекс“, с цел продължаване изграждането на новото сметище. Тя върна на ОбС решението за ново обсъждане, но с решение №35/13.02.2008 г. съветът го препотвърди с пълно болшинство в същия му вид. След като до момента никой не успя да вразуми Нонка Каменова, тя е изпратила жалба до Административен съд – София област, който е насрочил открито съдебно заседание на 13.03.2008 г. по административно дело №141/2008 г. срещу решение №35. Като ответник се призовава ОбС.
С разпореждане №252/25.02.2008 г. пети състав на Административен съд, София област насрочи открито съдебно заседание за 17.03.2008 г. Делото е образувано по жалба на Нонка Каменова срещу решение №34/2008 г. на ОбС Златица. С това решение ОбС препотвърди върнатото от кмета на общината за ново обсъждане решение №22/30.01.2008 г. В него кметът се задължава при провеждане на срещи и разговори, касаещи въпроси от местно значение, както и въпроси, определящи политиката за изграждане и развитие на общината да присъства председателят на ОбС, или определен общински съветник. Презумцията на ОбС да вземе това решение е отказът на кмета на общината да информира в тази област висшестоящият, включително и над нея, орган на местното самоуправление – Общинския съвет.
Въпреки многократните опити на ОбС да протегне ръка на кмета на общината за съвместна и задружна работа, както е било винаги досега в предишните мандати, то тя демонстрира грубо незачитане към него. Жалбите до административния съд са открито обявяване на война на ОбС, в която потърпевши ще бъдат жителите и тласкане на община Златица дълбоко в дъното на блатото.

Добави коментар