Кметът налага психически тормоз

Теодора Евтимова – юрисконсулт на община Златица

Уважаеми общински съветници,
С настоящата докладна записка бих искала да ви изложа своето виждане за обстановката и работната среда в общинска администрация – Златица.
От 01.11.2004 г. съм държавен служител, а от 01.03.2005 г. работя в община Златица като юрисконсулт.
От началото на мандата на Нонка Каменова като кмет, обстановката в общината е повече от тревожна. Опитът ми като юрист вече е добър и желая да работя по-ефективно и по-оптимално по специалността си, но възможност за такава реализация не съществува при управлението на г-жа Каменова. Никога не съм показала нелоялност към нея, нито пък към колега. Аз съм съвестен служител и неведнъж съм оставала след установеното ми работно време по устно разпореждане на Каменова, по повод изпълнение на служебни задължения. С чувство на отговорност и в съответствие с разбирането ми за работа в екип съм помагала на колеги при изпълнение на възложени задачи, предвид обема им и кратките срокове за изпълнение. За тези ми действия някои от колегите ми бяха наказвани.
Редовно служителите, които имат възможност за контакт с кмета са подложени на истеричните крясъци на Нонка Каменова, на психически тормоз, налаган от нейна страна върху тях. Липсва сигурност и спокойствие, за да може ефективно всеки да изпълнява задълженията си. Каменова изразява и открито заявява непрекъснато недоволство от голяма част от служителите, квалифицира ги като некадърни и некомпетентни, има тенденциозно отношение към някои от тях. Аз самата неколкократно бях провокирана от нея да споделя своето мнение за цялостната обстановка и работна ситуация в Общинска администрация Златица към настоящия момент, в резултат на което съм в принудителен платен годишен отпуск и с изричното условие от страна на кмета след изтичане на отпуската да подам предизвестие за напускане.
Предвид витаещото напрежение и несигурност, които рефлектират върху личността ми като цяло, продължавам да защитавам личното си достойнство и своя професионализъм. Желаая да работя като юрист и мога да бъда полезна на общината.

Добави коментар