Кметско безхаберие и безотговорност

В малкия парламент

На 13 февруари ОбС проведе редовно заседание, в което взеха участие 12 общински съветници. И на това заседание кметът на общината Нонка Каменова не зае полагащото й се място до председателя но ОбС, както е навсякъде по света. Тя предпочете да бъде на срещуположния край, сред подкрепящата я тълпа, в чиято среда се чувства най-добре.
По първа точка съветниците разгледаха проблема, относно вземане на спешни мерки за опазване на обществения ред, сигурността и защитата на гражданите. Изготвен е проект на договор за сътрудничество между РУ на МВР и общината. Повечето съветници предпочитат да бъде наета охранителна фирма, за което се иска откриване на процедура. Кметът изненада присъстващите с информацията, че в общината вече има постъпили оферти на охранителни фирми и предложи същите да бъдат разгледани на сесията. Това предизвика смях в залата. Според Диляна Дилова не сумата, а каква най-добра защита предлага фирмата е важно. ОбС взе решение, с което задължи кмета на общината да изготви мотивирано предложение за формата на охрана и го внесе за одобрение от ОбС.
По втора точка ОбС разгледа докладна записка на директора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Нели Стефанова, относно утвърждаване на ново разписание на ученическия автобус. По старото разписание учениците от Църквище идват с 1 час по-рано, а тези от Карлиево чакат по два часа на улицата. ОбС утвърди предложеното разписание, което влиза в сила от 1 март. Не се разбра защо не бе дадена думата на присъстващата на сесията директор на ПГМЕ Ненка Рашева, която искаше да изрази свое становище за превоза на учениците.
По трета точка бе разгледан сигнал от родители на деца, относно разхождащите се безпрепятствано по улиците бездомни кучета. Те са опасни не само заради ухапванията, а и защото са носители на бълхи и зарази. Председателят на ОбС припомни, че на 13 октомври 2008 г. ОбС прие общинска програма. В нея имаше много срокове, които са изпуснати. Съгласно установената от кмета практика да не отговаря лично, а някой от общинските служители, честта да говори се падна на лицето Веселин Василев. Той информира че съгласно програмата има мерки за улавяне на кучетата, обезпаразитяване и кастриране, но още се търси фирма за залавянето на кучетата. Единственото свършено нещо по въпроса е, че е определено място зад бикарника и нищо повече. Асен Згуровски попита кмета, дали въобще е чела тази програма, след като нищо не е направено. Кметът отговори, че е отдавала заповеди, но като й бяха поскани, тя каза, че заповедите били устни.
ОбС възложи на кмета на общината на следващото заседание да представи на ОбС подробна информация за реално извършените действия от ОбА за изпълнение на програмата. Тази точка показа, че под небето на Златица няма нищо ново. ОбС взима решения, а кметът ги хвърля в кошчето за боклук.
По четвърта точка бе разгледана докладна записка на кмета на общината за кандидатстване по програма „Красива България“. Предвижда се в Дом за медико – социални грижи за деца да бъде извършен ремонт на покрива и подмяна на парната инсталация. Общата стойност на проекта възлиза на 200 хил.лв., а съфинансирането от страна на общината е 40 хил.лв. ОбС даде своето съгласие с 12 гласа „за“.
По пета точка бе разгледана докладна записка на управителя на „Медицински център 1″ – ЕООД д-р Иван Стойнов. И този път вносителят на записката намери извинителна причина да отсъства от сесията. След разискванията ОбС реши:
1. В срок до 31.03.2009г. управителят на МЦ 1 – Златица да представи на ОбС отчет за развитието и дейността на лечебното заведение за срока на договора от 2006 г. до 2009 г.
2. Кметът да възложи изготвянето на оценка от лицензиран оценител на дълготрайни активи на МЦ 1, след което да я внесе за одобрение от ОбС.
3. Възлага на кмета на общината в срок до 31.03.2009 г. да организира разработване на конкурсни условия за управление на „Медицински център – Златица“ЕООД и ги внесе за одобряване.
В шеста точка по предложение на Петър Белишки бе обсъдена създадената тежка кризисна ситуация със събирането на отпадъците. Както е известно, на 26 януари ОбС Златица се запозна с решение на ОбС Пирдоп. Тогава съветниците получиха гаранция от кмета на общината и приеха писмото само за сведение. Нонка Каменова излъга, че отпадъците ще се карат до Горна Малина и Карлово. Кметовете на тези общини не са питани от златишката кметица и са категорични, че това никога няма да се случи. Отговорът на Нонка Каменова е, че обжалва решението на ОбС – Пирдоп. Все едно е да обжалва решение на ОбС – Каспичан. Дори да има съдебни дела, те ще се провлачат с месеци и градът ще заприлича на гигантска смърдяща кочина. Нека гражданите да не забравят, че това е в резултат на спиране строителството на новото сметище от кмета на Златица. При такава обстановка един нормален кмет би следвало да си подаде оставката.
Тревожно е сигналното писмо от управителя на фирма „Любекс“-ЕООД. Съгласно договора общината е длъжна да окозва съдействие на фирмата за изпълнение на договора. В случая тя е в принудителен престой и понася загуби. Нонка Каменова и данъчната служба не искат да кажат каква сума трябва да се плати на Пирдоп за да отменят решението си. Генералният секретар на „Кумерио мед“ Георги Николов няколко пъти предлага да се проведат разговори с ръководството на община Пирдоп, но няма кой да го чуе.
В изказването си Асен Згуровски обвини кмета на общината, че отново заблуждава. Има конфликт с община Пирдоп и фирма „Любекс“ и трябва да се разговаря с тях и да се каже колко ще струва. В момента няма сметоизвозване и Златица ще се вмирише. Той призова Нонка Каменова да се научи да бъде кмет. От своя страна тя предложи ОбС да вземе решение против решението на ОбС – Пирдоп. А беше време когато ОбС я задължи да подпише анекс за продължаване строежа на сметището, но тя не го изпълни и го отнесе към съда. Петър Белишки попита какви са резервните варианти на кмета и заяви, че не се притеснява да сигнализира до РИОСВ. Председателят на ОбС попита в упор Нонка Каменова, колко пъти я призовава да отидат на разговори с „Кумерио мед“ и Пирдоп, но тя все отказва, била си имала своите съображения. Сашка Кърпарова сподели, че не знае мотивите на Нонка Каменова до съда против решението на ОбС – Придоп. Кметът на Златица заяви, че няма да каже какви са мотивите.
Страшното е, че в поведението на Нонка Каменова няма и помен от някаква загриженост, няма вид на човек, който да си даде сметка колко тежка е обстановката и от тук като кмет да поеме отговорността върху себе си и да търси решаване на проблема. При тази обстановка по предложение на Петър Белишки дебатите бяха прекратени.
В седма точка бяха отправени питания към кмета на общината. Жителят на Златица Иван Борисов Иванов е писал писмо до Нонка Каменова, съпроводено с видео материал относно преминаването на тежкотоварни камиони през града и особено на тези, които превозват концентрат, асфалт, баластра. Вместо като кмет да се ангажира с решаването на този наболял проблем, тя препраща гражданина към ОбС. Още през април 2008 г. ОбС реши кметът да създаде временна комисия, но тя и досега не е заработила. Нонка Каменова обясни, че е водила разговори с „Челопеч Майнинг“ и разви теорията, че чрез някаква фирма щяла да лобира „Челопеч майнинг“ и „Елаците мед“ да изградят обиколен път до гората западно от града. Не стана ясно това коя година ще стане. Асен Згуровски я репликира да спре да казва само „ с този съм разговаряла, с онзи съм разговаряла и т.н.“, а реално втора година в Златица нищо не се прави.
И тази сесия отмина: Пълно безхаберие и безотговорност от страна на кмета на Златица. До кога?

Добави коментар