Картофопроизводителите търсят правата си

Община Копривщица

Българските картофопроизводители срещат непреодолими пречки за реализиране своята продукция на пазара, особено след приемането на България в ЕС. Изключително тежко е положението на картофопроизводителите в община Копривщица, които са изправени пред фалит. В момента 4000 тона картофи залежават в различни хранилища и не могат да бъдат реализирани на пазара.

Преди повече от век, когато нашите сънародници тръгнаха по света на гурбет, се прославиха в другите държави като много добри градинари. По-късно, нашите зеленчуци и плодове намираха добър пазар в чужбина. За съжаление през последните двадесетина години на прехода се стигна до там, че цялата страна бе залята от неконтролируем внос на тези стоки. Домати, зеле, краставици, картофи, ябълки носеха турски, гръцки, македонски и др. печати, а цените им подбиваха тези на нашите производители.
През последните години голямо усложнение придоби проблемът с производство на картофи, една от основните храни на нашата трапеза. Средно за година българинът консумира по 30 кг. картофи. Картофопроизводители от такива известни райони като Самоков и Копривщица срещат непреодолими пречки за реализиране на пазара на своята продукция, особено след приемането на България в ЕС. Изключително тежко е положението на картофопроизводителите в община Копривщица, които са изправени пред фалит. В момента 4000 тона картофи залежават в различни хранилища и не могат да бъдат реализирани на пазара. Данните изнесени от общината показват, че това е основният поминък за по-голямата част от населението на възрожденския град.
По този тревожен повод, кметът на общината Любомир Цеков се обърна със специално обръщение, в което посочи основните причини за създалото се положение. По негова инициатива, той организира среща на общинското ръководство с картофопроизводителите.
Срещата се проведе на 19 март в заседателната зала на общината, която едва побра част от тези трудови хора. Тя беше открита от кмета на общината, който с болка сподели, че на отправената от него покана към министър-председателя, министъра на земеделието и продоволствието, областния управител и разни институции, имащи отношение към проблема, никой от тях не уважи жителите на града. Това не е за учудване, защото не са малко областите от живото на българина, на който държавата обръща гръб.
Неуважение показаха и поканените централни медии, които като са разбрали, че няма да има присъствие на министри, са отказали участие. Това е сигнал, че картофопроизводителите от Копривщица трябва сами да се справят.
В срещата взеха участие Цветко Георгиев – началник отдел „Растениевъдство и добри земеделски практики в МЗП, Стела Виткова, също от земеделското министерство, Кирил Димитров – инспектор от областната служба „Земеделие и гори“, Душко Геров – началник общинска служба „Земеделие и гори“. От Самоков присъстваха Венцислав Каймаканов, Атанас Бирников, Христо Бакрачев и Славчо Червенков, както и производители от Асоциацията на картофопроизводителите.
Кметът информира, че от 2600 жители население обработващите над 2 дка. картофи са – 500 души, над 10 дка. – 200 души а над 50 дка.- 60 души. Като картофопроизводители са регистрирани 100 души. След Нова година са продадени около 800 т. картофи.
Радостина Тодорова – представител на учредения на 6 март 2008 г. Инициативен комитет прочете гражданска петиция срещу не контролирания внос на картофи за консумация от европейски и трети страни /публикуваме я отделно/. Обширно и компетентно изказване направи Славко Червенков.
По негови данни основно нашите картофопроизводители страдат от големия внос на картофи от Полша, който подбива цените на българските картофи. Не е известно държавата да събира мито от този внос. Репликата на представителя на МЗП, че от тази страна са внесени само 500 т. картофи предизвика смях и затвърди убеждението, че България все още е разграден двор.
Изказвания направиха много от присъстващите, които основно искаха защита от държавата, строг граничен контрол при внос на картофи от други страни и облагането им с мито, както и изискването на документация, относно наложения фито- санитарен контрол. Има се предвид, че част от вносните картофи са заразени. Според картофопроизводителите, преди няколко години при преговорите с ЕС по страница „Земеделие“ се препускало силно и от българска страна са допуснати компромиси, които сега са за сметка на земеделските производители.
Кметът на общината препоръча на представителите на държавната власт да не вярват много на статистиката, която в повечето случаи е розова и не отразява действителността. Това бе казано във Връзка с неколкократните опити на гостите да убедят присъстващите, че според данните, внесените количества картофи от други страни са били малко.
От МЗП бе отправен съвет към копривщенските картофопроизводители да учредят и регистрират сдружение, за да участват пред фонда „Земеделие“ за получаване на съответни субсидии.
Тази среща е трета по ред. Картофопроизводителите са решени да отстояват твърдо правата си и ще настояват пред всички държавни органи да вземат съответните мерки за решаване на проблема. Хубавото е, че местната общинска власт е с тях и е пряко ангажирана с техните справедливи искания.

One thought on “Картофопроизводителите търсят правата си

  1. Българин

    Естествено, че на някои от ГОРЕ трябва да им се напълнят гушките с паричките от дъмпинговия внос! Пък ти бъди честен, регистрирай си земеделското производство и наливай свежи пари в родната икономика!

Добави коментар