Инвестиция за 25 млн лв за очистване на въздуха от металургичното производство

В Кумерио мед влезе
в експлоатация уникално съоръжение

 

На 15 май, под мотото „С грижа за въздуха“ лидерът за преработване и производство на мед в Европа NA/CUMERIO, откри официално най-високо технологичната пречиствателна станция в България за очистване на металургичните газове, изцяло съобразена с държавните и Европейските норми. Съоръжението е уникално за страната и Европа, намалява драстично вредните емисии на серен двуокис във въздуха и възлиза на стойност 25 мил.лв.
Пред гостите, националните и местни медии, изпълнителният директор на Кумерио мед Никола Треан и генералният секретар Георги Николов направиха презентация, на която запознаха присъстващите с историята на предприятието след приватизацията, вложените 270 млн. инвестиции в модернизацията на производството и 80 млн. евро за подобряване на екологичната обстановка и за значението на новото уникално съоръжение, построено през последните близо 4 години. Двамата дадоха изчерпателни отговори на зададените въпроси. Беше съобщено, че през октомври т.г. ще бъде открита новата рафинерия за медни катоди, с капацитет 180 хил. т., на обща стойност 82 млн. евро.
След презентацията, пред огромното съоръжение, наподобяваща инсталация за изстрелване на космически ракети, Никола Треан и Патрисио Бориос прерязаха официално лентата. Изпълнителният директор по наш български обичай плисна котле вода и пожела инсталацията да работата дълги години в името на здравето на хората и подобряване на екологичната обстановка.
Системата работи пробно от няколко месеца, с цел операторите да усвоят нейното управление, както и да се получи Акт 16. След официалното пускане в експлоатация, емисиите на SO2 ще се намалят с 55%, а на прах с 95%. Досега количеството на серния двуокис в атмосферата беше 1100 mg/Nm3 и вече ще бъде под 500 mg/Nm3, при норма 800 mg/ Nm3, а на праха от 85 mg/Nm3 при допустима норма 20 mg/Nm3.
Инсталацията за очистка на газовете се състои от: сух скрубер за очистване на анодните газове от серен двуокис; мокър скрубер за очистване на вторичните газове от конверторите и над вентилационните газове от флаш пещта от серен двуокис; ръкавен филтър за очистване на газовете от анодните пещи и от конверторите и на вентилационните газове от флаш пещта от прах; инсталация за подготовка на варно мляко, необходимо за очистване на газовете от серен двуокис; нова вентилационна система от три вентилатора с честотно управление.
Стойността на инсталацията за очистване на металургичните газове, която е равна на бюджетите на общините Пирдоп и Златица за целия мандат, говори за изключително сериозното отношение на ръководството на Кумерио мед към околната среда. То подкрепя разумното и ефикасно потребление на ресурси – вода, енергия, суровини и материали; стреми се да обработва образуваните отпадъци, така че да не се нанася вреда на природата; спомага и поощрява всички служители да осъзнаят своята отговорност към околната среда; поддържа политиката на откритост и тясно сътрудничество с месната общественост, както и поемане на отговорността доставчиците и изпълнителите да работят съобразно нашите стандарти за опазване на околната среда.

  

  

Сливането на Кумерио с Норддойче Афинери

 

В края на 2007 г. Европейската комисия одобри сливането на Кумерио с Норддойче Афинери, Хамбург, Германия. От началото на 2008 г. сливането стана факт, с което NA/Cumerio се превърна в най-големия производител на мед в Европа с годишен оборот от около 10 млд. евро. В близко бъдеще ще бъде обявено името на новата компания.
Групата NA е най-големият производител на мед в Европа, както и световен лидер в рециклирането на медни продукти. Компанията произвежда 1 млн. т. катодна мед и повече от 1.2 млн. т. медни продукти на година. Групата се състои от 12 завода, разположени в седем европейски страни. Общият брои на служителите е около 4700 човека.
Благодарение на широката гама услуги, NA се нарежда сред лидерите в медното производство в световен мащаб. Основното производство е медни катоди от медни концентрати, меден скраб и рециклирани медни суровини. Благородни метали и ред други продукти, като сярната киселина и железни силикати са част от продуктовата гама на компанията.
Клиенти на групата NA са фирми от секторите енергетика, електроника и химическа промишленост, както и доставчици на изделия за строителството и автомобилостроенето.
Основният акцент на Групата – NA е засилване на бизнес позициите, непрекъснат растеж и отговорност към хората, природните ресурси и околната среда.
През годините Кумерио мед получи и множество сертификати и награди за направените инвестиции и в социална дейност:
– 2003 г. Белгийска награда за екология от Белгийско правителство.
– 2004 г. Сертифициран по ISO 9001:2000 от ELloyds като производител на мед и сярна киселина.
– 2005 г. Разрешително за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията от МОСВ.
– 2006 г. Сертификат за ISO 14001 за действаща Система за управление на околната среда.
– 2006 г. Сертификат Първи Клас Инвеститор, даден от правителството на Р. България и Българската Агенция за Инвестиции.
– 2007 г. Награда за социално отговорен работодател от МТСГ, Инспекция по труда, НОИ и Българските синдикати КНСБ и Подкрепа
– 2007 г. Инвеститор на годината.
– 2007 г. Най-голям Корпоративен инвеститор в България на стойност от 22 млн. евро за изграждане на нова рафинерия за катодна мед, проекти, целящи намаляване емисиите на прах и серен двуокис във въздуха и елиминиране на потенциалните възможности за замърсяване на подпочвените води, както и за увеличаване на капацитета на производство и модернизация.

 

50 години завод в Пирдоп

 – Септември 1958 г. – пускане на завода в експлоатация.
– Септември 1997 г. – държавната компания МДК „Георги Дамянов“ е приватизирана и става част от Белгийската индустриална група „Юнион Миниер“ /по-късно „Юмикор“/
– Април 2005 г. – базираните в България, Белгия и Италия заводи се отделят от „Юмикор“ и създават независима компания „Кумерио“, с централен офис в Брюксел, Белгия.
Април 2008 г. – 100% от акциите на Кумерио са придобити от Норддойче Афинери.
Кумерио Мед е на втора позиция по размер на отчетения оборот в България за 2007 г.
През 2007 г. Кумерио Мед произведе 249 000 тона анодна мед, 65 000 т. катодна мед, както и около 900 000 т. сярна киселина. Компанията е основен клиент за медните концентрати, произвеждани от медни мини „Елаците Мед“ и „Асарел Медет“.
Продукцията на компанията основно се реализира на международните пазари, преди всичко в страните от ЕС и от Балканския полуостров.

Добави коментар