Има опасност Златица да изчезне!

Д-р инж. Георги Бояджиев,
бивш председател на ОбС Златица

Решава се кардинален екологичен въпрос. По наше време преди 10 год. преминахме през много трудности, за да започне изграждането на новото сметище. Управленските настройки в областта и страната са да не се разрешава такова съхранение на отпадъците, както иска кметът Нонка Каменова. Ще има големи проблеми с опазване на околната среда и водите, проектирането и осигуряването на средства. Обезателно собствениците на съседните на искания терен ще водят години наред съдебни дела с общината. Що се отнася до въпроса дали има злоупотреби при изграждане на новото сметище, това не означава да се спре неговото строителството. Моята фирма внася в общината 1 млн. лв. данъци и такси и на мене не ми е безразлична съдбата на Златица. Не ми е приятно, но трябва да ви кажа, че депутати, министри и областната управа са сложили кръст на община Златица, което е много тревожно за нас. Гледайте голямото, а не малкото, г-жо Каменова! Както вървят нещата, утре Златица може и да я няма.