Изложба на експонати от плодове в НУ „Тодор Г. Влайков“ Пирдоп

На 15 януари в НУ „Т. Г. Влайков“ Пирдоп бе организирана изложба от плодове на учениците от II клас, с класни ръководители Лидия Герова, Евгения Николова и Пенка Чолакова. Изложбата е дейност по схема „Училищен плод“ към ДФ – Земеделие. Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за ролята на плодовете и зеленчуците за детския организъм, както и да развие навиците им за здравословно хранене.

Началното училище в Пирдоп се включи в схемата „Училищен плод“ през есента, като от ДФ – Земеделие са отпуснати 8 132, 42 лв., за да може учениците да получават допълнително един или два пъти седмично плод или зеленчук. По проекта в училището се провеждат различни дейности за популяризиране на тази схема сред учениците, родителите и обществеността. Целта е те да са запознати защо е необходимо децата ежедневно да консумират плодове и зеленчуци. Всеки месец класовете изработват различни изложби, като началото е дадено от подготвителната група към училището.

Добави коментар