Извънредно общо събрание на ПК „Напред“ Пирдоп

На 9 септември в ресторант „Паскал“ гр. Пирдоп, се проведе извънредно общо събрание на Потребителска кооперация „Напред“ – Пирдоп. В дневният ред на събранието бяха предвидени две точки – разглеждане на решения на общото събрание на кооперацията от 2011 г. и избор на управителни органи на кооперацията. Ръководството на кооперацията не бе включило в дневния ред предложените от Инициативния комитет за спасяване на ПК „Напред“ 9 допълнителни точки.

Присъстваха 65 настоящи и изключени членове на кооперацията, поради неприсъствие на общи събрания. 

/Според Устава на ПК, членството се прекратява поради неприсъствие на общи събрания в продължение на пет години/ Преди да започне събранието, председателят на ПК „Напред“ Иван Савов настоя бившите членове да напуснат залата. Молбата му предизвика бурна реакция сред кооператорите, които не пожелаха да напуснат заседанието и поискаха членството им да бъде възобновено. Това предизвика спор – Иван Савов не желаеше събранието да започне, докато бившите членове не напуснат залата, защото то няма да бъде законосъобразно. Те от своя страна твърдяха, че членството им е прекратено защото са „неудобни“ и имат пълно право да присъстват. Общото събрание на кооперацията разреши спора, като гласува заседанието да се проведе в състава, в който е. За председател на извънредното събрание бе избрана Райна Петкова, а за протоколчик Пенка Венквова.

Общото събрание взе решение да възобнови прекратеното членство на член кооператорите. След взимането на това решение, разисквания по първата точка от дневния ред нямаше. По нея Иван Савов декларира, че е трябвало да се разглежда решението на общото събрание от 2011 г. за прекратяване на членството на кооператор, който не се е явил на общо събрание в продължение на пет години.

По второ точка от дневния ред, член кооператорите взеха решение да не се освобождават от отговорност членовете на Управителния и Контролния съвет, до провеждане на ново общо събрание. Те гласуваха то да се проведе на 25 септември, в чийто дневен ред се включват 9 точки. Те са свързани с разглеждане на икономическата обстановка и финансовите резултати на кооперацията от 2003 до 2013 г., продажбата на недвижими имоти, промяна на Устава на ПК „Напред“, закриване на акционерни дружества, както и избиране на нови органи на кооперацията.

Стефан Стефанов предложи председателят на ПК „Напред“ Иван Савов да бъде отстранен от длъжност и да му бъде забранен достъпът до документацията на кооперацията до провеждане на следващото общо събрание. Аргументите за това предложение са множеството съмнения за злоупотреби с власт в кооперацията. Пред кооператорите бе представено финансовото състояние на ПК „Напред“ и акционерните дружества към нея. Общото събрание гласува и прие предложението на Стефан Стефанов Иван Савов да бъде отстранен като председател и без достъп до документацията на ПК „Напред“ до провеждането на следващото общо събрание на 25 септември. Кабинетът му бе запечатан от комисия, но по късно през деня бе разпечатан. Това наложи повторното му запечатване в присъствието на полиция. След известно време, кабинетът отново бе разпечатан. Всички служителки са пуснати в отпуск. Инициативният комитет е сезирал прокуратурата, че се изнасят папки с документи.

Кристиян Христов

Добави коментар