Извънредно заседание на ОбС – Пирдоп

На 13 август се проведе извънредно заседание на ОбС – Пирдоп, поради необходимостта от вземане на решение за заем за оздравяване на „МБАЛ – Пирдоп“ ЕАД, както и да се определи представител на общината в Учредителното заседание за преобразуване на болницата в акционерно дружество.

Съществува споразумение на Сдружението на общините „Средногорие“ и борда на директорите на „МБАЛ – Пирдоп“ ЕАД с големите предприятия, за отпускане на безлихвен заем в размер на 850 000 лв. За това се налага ОбС – Пирдоп да гласува решение за подписването на този договор за заем, тъй като общината все още е единственият собственик на болницата. Петър Чобанов попита какво е състоянието в болницата. Председателят на ОбС Райна Алдева обясни, че са назначени нови кадри в нея – кардиолог, педиатри, анестезиолог, хирург. Финансовото състояние все още е критично и е възможно през август месец да се изостри необходимостта от външни приходи. Съветниците дадоха съгласие д-р Даниела Мирковска, като прокурист на болницата, да подпише договора за заем със страна „Елаците – Мед“ в размер на 850 000 лв. Той ще бъде отпуснат на няколко транша, в зависимост от решението на борда на директорите, като част от тези пари ще отидат за неотложни ремонтни дейности в сградата на „МБАЛ – Пирдоп“.

Пред вид свикването на Учредително събрание за преобразуването на болницата в акционерно дружество, до края на месеца общините трябва да определят свои представители в него. ОбС – Пирдоп взе решение кметът инж. Цанко Цанов да представлява община Пирдоп в Учредителното събрание, както и в последващите общи събрания на акционерното дружество. Преди всяко заседание, кметът ще трябва да уведомява съветниците за дневния ред, с цел получаване на мандат за гласуване, а след като то се проведе, трябва да докладва за взетите в него решения. Дата за провеждане на Учредителното събрание ще бъде определена, след като всички общини изберат своите представители.

ОбС – Пирдоп взе решение да намали с 10% цената на общинските жилищни, новообразувани урегулирани поземлени имоти, намиращи се под болницата в града. Цената за тръжната документация и процентът за първоначален депозит остават без промяна от взетите решения на предишни заседания на ОбС – Пирдоп – 20 лв. тръжна документация и 10 % депозит.

Съветниците упълномощиха областния управител на София област Емил Иванов да представлява община Пирдоп в 36-то извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Света Анна София“ АД, давайки му правото да гласува със съответния брой акции, които притежава общината – 3,7%.

Председателят на ОбС – Пирдоп Райна Алдева запозна съветниците с постъпило писмо от Ловченска митрополия до отец х. Недко Бръмбаров. В него е разпоредено, че до 01.09.2013 г. семейство Бръмбарови трябва да напуснат жилището, което се намира в двора на църквата „Свето Успение Богородично“, за да бъде предоставено на отец Антоний Марчев. Общинските съветници взеха решение община Пирдоп да се обърне към Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил с молба да не се предприема подобно действие. Основната причина е, че църквата ще бъде без надзор и би могла да стане обект на набези от страна на крадци. Този акт би нагнетил допълнително конфликтната ситуация, която съществува от две години насам.

Кристиян Христов 

Добави коментар