Златица – световен спортен център!?

Големи бяха щенията на Нонка Каменова Златица световен център на спорта да направи. В мечтите й периодически израстваха мега спортни комплекси с по няколко игрища, съблекални, подземни гаражи, спортни площадки в градината зад общината, други – в междублоковите пространства и къде ли още не.
Само че, както казват хората – едно е да ти се иска, второто е да можеш и съвсем трето е да го направиш!..
Като толково много се е загрижила за спорта, защо ли чисто и просто не се погрижи за физкултурния салон на гимназията в Златица? Нейните 300 ученика след седмица ще тръгнат на училище и докато времето е топло могат да изкарвата часовете по физическо навън. А като завали?
Още през март Противопожарната служба със заповед затвори спортната зала /новия физкултурен салон/ поради течове от покрива, при които водата влиза в ел. инсталацията и създават опасност за живота на децата и ползващите я граждани.
На няколко заседания на ОбС тя мрънкаше, че ремонтът на покрива бил включен в някакъв си проект за саниране сградата на училището и че за откриването на учебната година щели да бъдат създадени нормални условия за учебен процес.
Истината е обаче, че нито има такъв проект, нито ремонт на покрива ще има.
Въпреки многократните си обещания и пред учителите и пред общинските съветници и пред гражданите на Златица и до днес Нонка Каменова не е предприела тези неотложни ремонтни дейности. Защото каквито и мега спортни намерения да й витаят в главата, по-разумно би било да не гони дивото, а да погледне питомното, т.е. да свърши нещо полезно и конкретно сега, за тази учебна година, за съществуващия, но неизползваем физкултурен салон, за настоящите ученици, а не за техните деца и внуци…Не че е престъпление да мислиш глобално и перспективно за поколения напред, но все пак засега спортнатата зала остава затворена. А и до кога – един Господ знае!..

„К“

Добави коментар